Hänsyn till viltet i skogsbruket är kostnadseffektiv naturvård

En undersökning visar att det viltvänliga skogsbruket har en försumbar inverkan på det ekonomiska utfallet i skogsbruket.

Bild Jari Kostet
Publicerad8.7.2021

Att ta hänsyn till viltet genom att spara viltsnår rubbar inte ekonomin för en skogsfastighet. Nettonuvärdet som beskriver det ekonomiska resultatet minskade i de flesta fall med 1 % eller mindre. Undersökningen gjordes med en räntenivå på 1, 2, 3, 4 och 5 % på fyra skogsfastigheter på olika håll i landet genom en simulering av skogsbruket, avverkningarna och utvecklingen under en period på 30 år. Vid undersökningen utgjorde viltsnåren 5 % av den totala arealen. De undersökta skogsfastigheterna låg i Björneborg, Kuopio, Pudasjärvi och Sodankylä, och var mellan 1061 och 2067 ha stora.

 

När andelen viltsnår ökades till 10 % samtidigt som skogens omloppstid förlängdes med 20 % i de figurer där trädbeståndet tack vare sin varierade struktur hade de bästa förutsättningarna att bilda kvalitetsmiljöer för viltet var den ekonomiska effekten aningen större. Men även här sjönk nettonuvärdet (med ett enda undantag) med mindre än 5 %.

Det är första gången som ett undersökningsresultat visar att det viltvänliga skogsbruket har en försumbar inverkan på det ekonomiska resultatet. Det här hjälper skogsägarna att bedöma sin beredskap för viltvänligt skogsbruk och att fatta beslut beträffande i vilken omfattning de önskar ta hänsyn till viltet i sin egen skog.

Artikeln är publicerad i serien Silva Fennica: Haara A., Matala J., Melin M., Miettinen J., Korhonen K.T., Packalen T., Varjo J. (2021). Economic effects of grouse-friendly forest management. Silva Fennica 55: 3, id 10468.