Riistan huomioiminen metsätaloudessa on kustannustehokasta luonnonhoitoa

Tutkimus osoittaa riistametsänhoidon vaikuttavan vain vähän metsän taloudelliseen tulokseen.

Piirros Jari Kostet
Julkaistu6.7.2021

Riistan huomioon ottaminen riistatiheikköjä säästäen ei hetkauta metsätilan taloutta. Taloudellista tulosta kuvaava nettonykyarvo aleni useimmissa tapauksissa 1 %:n tai vähemmän kun asiaa tarkasteltiin 1, 2, 3, 4 ja 5 % korkotasoilla neljällä, eri puolilla Suomea sijaitsevilla metsätilalla simuloiden metsän hoitoa, hakkuita ja kehitystä 30 vuoden mittaisella ajanjaksolla. Riistatiheikköjen määrä tarkastelussa oli 5 % kokonaispinta-alasta. Tarkasteltavat metsätilat sijaitsivat Porissa, Kuopiossa, Pudasjärvellä ja Sodankylässä. Ne olivat kooltaan 1061 – 2067 ha.

Kun tiheikköjen määrää kasvatettiin 10 %:iin saakka ja lisäksi metsän kiertoaikaa venytettiin 20 % niillä kuvioilla, joilla oli puuston monipuolisen rakenteen myötä parhaat edellytykset olla laadukkaita riistan elinympäristön osia, oli taloudellinen vaikutus hieman suurempi. Tällöinkin nettonykyarvo aleni yhtä tapausta lukuun ottamatta vähemmän kuin 5 %.

Tutkimuksen tulokset osoittavat ensimmäistä kertaa sen, että riistametsänhoidon vaikutus taloudelliseen tulokseen on pieni. Tulos auttaa metsänomistajia arvioimaan omaa valmiuttaan riistametsänhoidon käyttöön sekä tekemään päätöksiä sen suhteen, missä laajuudessa he haluavat ottaa riistan elinympäristöt huomioon omissa metsissään.

Artikkeli on julkaistu Silva Fennica -sarjassa: Haara A., Matala J., Melin M., Miettinen J., Korhonen K.T., Packalen T., Varjo J. (2021). Economic effects of grouse-friendly forest management. Silva Fennica 55: 3, id 10468.

Artikkelia muokattu 13.7: kohdassa ”neljällä, eri puolilla Suomea sijaitsevilla metsätilalla” oli virheellisesti ”viidellä”.