Handbok för jägare fyller 60 år

1962 förnyades jaktlagen, vilket bland annat innebar en obligatorisk jägarexamen. För examen skrevs en handbok för jägarna som nu fyller sextio år och som under sin bana har genomgått ett flertal upplagor och förnyelser.

Text och bild Perttu Matero

Publicerad11.1.2024

Den första upplagan, som på finska hette Mitä jokaisen tulee tietää metsästyksestä – Metsästäjän opas, utkom i april 1964 och var blygsam till formatet och sidantalet. Lagstiftningen spelade självfallet en framträdande roll i boken, men mycket vikt lades också på jägaretikett och god jägarsed. Det här berodde antagligen på att vår uråldriga, folkliga och behovsbaserade jaktkultur först nu blev försedd med värderingar som betraktades som viktiga. Artidentifieringsbilderna var svartvita och små, och de övriga illustrationerna var teckningar som bland annat åskådliggjorde riskabla situationer på jakt.

Eftersom det var obligatoriskt att skriva jägarexamen blev handboken väldigt populär. Nya upplagor trycktes i rask takt efter den första på 10 000 ex.

De första större ändringarna och kompletteringarna kom på 70-talet; den totalförnyade nionde upplagan (1975) fick pärmar i färg, vilket innebar en klar förbättring för utseendet.

1986 inleddes arbetet med totalförnyelsen av både examen och handboken. Vid horisonten skymtade också en revidering av jaktlagen, men denna lät emellertid vänta på sig så redaktionen beslöt att göra handboken tvådelad med lagarna i en separat del.

Den förnyade handboken utkom 1991 och var någonting helt annat än föregångarna. Den var större med fler färgbilder och hårda pärmar, och såldes tillsammans med lagboken (med mjuka pärmar) i ett kartongfodral. Redaktionen hade satsat rejält på artidentifieringen med teckningar i färg av fåglarna. I motsats till traditionella fågelhandböcker låg fokus här på det som jägare behöver veta; hur fåglarna ser ut i höstdräkt. Även viltekologin behandlades grundligare än förut.

2016 förnyades handboken igen. Den separata lagdelen föll bort och följande år lades handboken också ut på nätet, där undervisningsmaterialet kompletterades med bland annat videor.

Handbokens 60-års jubileumsutgåva utges i år och utgör som förut en rejäl laddning med kunskap för jägare. Under årens lopp har samhället förändrats och därmed även jägarnas roll. I de senaste upplagorna betonas därför sådant som jägarens ansvar vid mötet med andra naturvänner. Då representerar jägaren hela jakten och därmed också allmänhetens uppfattning om jägarna.


Den första upplagan av jägarhandboken på svenska utkom 1964; Vad var och en bör veta om jakt – Handbok för jägarexamen. De följande upplagorna översattes alltid genast till svenska, men titeln ändrades enligt den finska förlagan till Handbok för jägarexamen. 1975 totalförnyades handboken och namnet ändrades till Handbok för jägare.