Guide för rovdjurs­kontaktpersoner

Publicerad2.5.2021

Rovdjurskontaktpersonerna får nu för första gången en egen guide som samtidigt utgör ett faktapaket för övriga som är intresserade av de stora rovdjuren.

Den nya guiden presenterar verksamhetsprinciperna för nätverket av kontaktpersoner och hur man säkrar observationer. Guiden behandlar dessutom rovdjurens ekologi, spåren i terrängen, rovdjur vid bebyggelse, dispenser och rovdjursskador.

Guiden är skriven av experter på Finlands viltcentral och Naturresursinstitutet.

Guiden ges ut på svenska och finska och distribueras till kontaktpersonerna av Finlands viltcentral.

Webbversionen är tillgänglig på riista.fi/sv/publikationer/handbocker/.