Metsästäjän opas täyttää 60 vuotta

Vuoden 1962 uudistunut metsästyslaki toi tullessaan pakollisen metsästäjätutkinnon. Tutkintoa varten laadittiin Metsästäjän opas, joka nyt on ehtinyt lukuisten painosten ja uudistusten kautta kuudenkymmenen vuoden ikään.

Teksti ja kuva Perttu Matero

Julkaistu11.1.2024

Ensimmäinen, Mitä jokaisen tulee tietää metsästyksestä – Metsästäjän opas, julkaistiin huhtikuussa 1964. Se oli kooltaan ja sivumäärältään vaatimaton. Lainsäädäntö oli luonnollisesti olennaisessa osassa, mutta huomattavan paljon painotettiin metsästäjäetikettiä ja hyviä metsästystapoja. Tällä saattoi olla perustansa siinä, että ikiaikaiseen kansanomaiseen ja tarvelähtöiseen metsästyskulttuuriimme oltiin vasta ryhdytty iskostamaan tärkeinä pidettyjä arvoja. Mustavalkoiset lajitunnistuskuvat olivat pieniä, ja muu kuvitus koostui piirroksista, joilla havainnollistettiin esimerkiksi metsästyksessä mahdollisia vaaratilanteita taustan varmistamisessa.

Opas saavutti tutkinnon pakollisuuden siivittämänä suuren suosion, ja siitä otettiinkin alkuperäisen, varsin varovaisen tuntuisen 10 000 kappaleen painoksen jälkeen välittömästi lisäpainoksia.

Ensimmäiset merkittävät muutokset ja lisäykset tulivat 1970-luvulla. Täydellisesti uusittu 9. painos julkaistiin vuonna 1975, ja 1976 oppaan ilmiasu muuttui värillisten kansien myötä näyttävämmäksi.

Vuonna 1986 ryhdyttiin valmistelemaan sekä metsästäjätutkinnon että oppaan kokonaisuudistusta. Näköpiirissä siinteli myös metsästyslain muuttuminen, jonka venyessä oppaasta päätettiin tehdä kaksiosainen. Näin lakimuutokset eivät edellyttäisi koko oppaan läpikäymistä. Vuonna 1991 julkaistu opas oli ilmeeltään tyystin toisenlainen kuin edeltäjänsä. Koko kasvoi, värikuvien määrä lisääntyi ja kovakantinen kirja myytiin yhdessä pehmeäkantisen lakiosion kanssa pahvikotelossa. Lajintunnistukseen satsattiin erityisesti. Värillisissä vesilintujen piirroskuvissa keskityttiin perinteisistä lintuoppaista poiketen metsästäjille tärkeisiin syyspukuisiin lintuihin. Myös riistaekologiaa oli selvitetty aiempaa perusteellisemmin.

Vuonna 2016 opas uudistui jälleen. Erillinen lakiosio jäi pois ja Metsästäjän opas julkaistiin seuraavana vuonna myös verkossa, jolloin oppimateriaalia laajennettiin muun muassa videoilla.

Oppaan 60-vuotisjuhlapainos valmistui vuodelle 2024 ja on jälleen tuhti tietopaketti metsästäjäksi aikoville.

Vuosien varrella yhteiskunta ja sitä myötä myös metsästäjien rooli siinä ovat muuttuneet. Niinpä uusimmissa oppaissa painotetaan esimerkiksi metsästäjän vastuuta siinä, kuinka hän kohtaamisissaan muiden luonnossa liikkujien kanssa edustaa koko harrastusta ja mielikuvaa metsästyksestä.