Itselataava metsästysase ja harrastuksen jatkumisen osoittaminen

Oletko hankkinut itselataavan metsästysaseen 15.7.2019 jälkeen? Jos olet, ensi kesästä alkaen sinua koskee ampuma-aselain velvollisuus osoittaa harrastuksen jatkuminen poliisille viiden vuoden välein.

TekstiPoliisihallitus
Julkaistu8.9.2023

Lupaviranomaiselle (poliisille) on toimitettava selvitys metsästyksen jatkumisesta viiden vuoden kuluttua luvan saamisesta ja sen jälkeen aina viiden vuoden välein. Selvityksellä osoitetaan, että itselataavan aseen luvanhaltija harjoittaa edelleen aktiivisesti luvan myöntämisen perusteena ollutta toimintaa eli metsästystä tai muuta toimintaa, jota varten kyseiselle ampuma-aseelle on aikoinaan voitu myöntää lupa.

Velvollisuus koskee vain itselataavia kertatuliaseita, joille on myönnetty toistaiseksi voimassa oleva aselupa 15.7.2019 jälkeen. Se ei koske muita metsästysaseiden toimintatapoja eikä vanhempia itselataavien lupia.

Aktiivinen metsästysharrastus

Aseluvan ollessa myönnetty metsästysperusteella, harrastamista pidetään aktiivisena, kun luvanhaltijalla on voimassa oleva metsästyskortti ja riistanhoitomaksu on maksettu.

Harrastuksen jatkuminen osoitetaan siten voimassa olevalla metsästyskortilla ja tositteella maksetusta riistanhoitomaksusta. Lupaviranomainen voi tarvittaessa vaatia luvanhaltijaa esittämään harrastuksestaan muitakin selvityksiä.

Voi hoitaa verkossa

Selvityksen harrastuksen jatkumisesta voi 19.9.2023 lähtien toimittaa poliisin sähköisen asiointipalvelun kautta vahvasti tunnistautumalla. Sähköinen asiointi on helppo ja nopea tapa toimittaa skannatut todistukset ja sitä suositellaan ensisijaiseksi asiointitavaksi.

Asiointipalvelu löytyy poliisin verkkosivuilta (poliisi.fi) klikkaamalla:

-> Asioi verkossa

-> Palvelut yksityishenkilöille

-> ampuma-ase asiat

Vaihtoehtoiset tavat ovat postissa lähettäminen ja henkilökohtainen asiointi poliisiasemalla.

Huolehdittava itse

Poliisi ei ilmoita asiasta etukäteen, mutta valvoo todistusten toimittamista.

Jos ilmenee, että luvanhaltija on laiminlyönyt harrastuksen jatkumisen osoittamisen, siitä muistutetaan. Ellei todistusta toimiteta annetussa määräajassa, voidaan kyseiset hallussapitoluvat peruuttaa.

Yksi todistus riittää

Jos luvanhaltijalla on lupia itselataaviin metsästysaseisiin, ei harrastuksen jatkumista tarvitse osoittaa jokaisen aseen osalta erikseen, vaan yksi todistus riittää. Uusi viiden vuoden jakso alkaa todistuksen toimittamisesta.

Uusi vastaava aselupa aloittaa uuden 5 vuoden jakson

Jos luvanhaltija hakee uutta itselataavan aselupaa, sen yhteydessä osoitettu aktiivinen harrastaminen huomioidaan myös aikaisempien itselataavien lupien kohdalla. Lupahakemukseen liitetty aktiivisuuden osoitus aloittaa uuden viiden vuoden jakson myös muille itselataavien luville.

Koskee myös tiettyjä muita aseita ja aselupaperusteita

Harrastuksen jatkumisen osoittamisvelvoite koskee myös pienoispistooleita, pistooleita, pienoisrevolvereita ja revolvereita. Se ei koske sellaisia lyhyiden aseiden lupia, jotka olivat voimassa tai joiden hallussapitolupaa koskeva hakemus on jätetty ennen 13.6.2011. Lyhyiden aseiden osalta todistusten toimittaminen on jo vakiintunutta toimintaa, joka jatkuu ennallaan.

Ampumaurheilun ja -harrastuksen sekä sotilaallisia valmiuksia palvelevaan ampumakoulutukseen osallistumisen aktiivisuus osoitetaan edeltävän vuoden (12 kk) vähintään neljän harrastuskerran todentamisella.

Näissä selvitys voi olla esimerkiksi

  • Ampuma-asekouluttajan todistus ampumaurheilun ja -harrastuksen aktiivisuudesta
  • Riistanhoitoyhdistyksen todistus aktiivisesta loukku- tai luolapyynnistä
  • Luotettava selvitys ampuma-aseen käytöstä näytökseen, kuvaukseen tai muuhun vastaavaan esitykseen
  • Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) todistus osallistumisesta sotilaallisia valmiuksia palvelevaan ampumakoulutukseen. MPK:n todistus voidaan osittain korvata muulla luotettavalla selvityksellä aktiivisesta reserviläisen ampumaharjoittelusta.