Under höstens första veckor har det rått bråda dagar för dem som iståndsätter SOTKA-våtmarker. Lyckligtvis görs arbetet inte för hand!

Gyttja, dy och maskinkraft – i vår väntar en iståndsatt våtmark på fåglarna

Inom SOTKA-projektet dyker nya våtmarker nu upp som svampar efter regn.

Bilder: Holtti Hakonen, Elina Sorvali, Lauri Laitila
Publicerad8.10.2021

Under förhösten har man iståndsatt våtmarken Lintula i Parkano, Gorrfjärden i Närpes och Siperia i Rovaniemi. I skrivande stund har våtmarksplanerarna händerna fulla med de halvfärdiga våtmarkerna Korpinurmi i Ilomants, Murtosuo i Joensuu, Paskalampi i Oulais och Vanha Piipsanjoki i Vihanti. Nya projekt ligger redan i startgroparna: Ylälampi i Tervo och Aitosuo i Pielavesi.

Se videon där ägaren till SOTKA-våtmarken Jyrkännotko berättar om varför han ville anlägga en våtmark. Video: Antti Saarenmaa.

Hösten är en bra tid för iståndsättningar eftersom tjälen inte har gått i jorden och fåglarna har häckat färdigt.

– Det som gör jobbet så intressant är att varje objekt är unikt. Markägarna på orten och varje blivande våtmark har sin speciella karaktär, berättar våtmarksplanerare Holtti Hakonen.

I Gorrfjärden i Närpes hade området som står under vatten täckt ett bestånd med kaveldun, som avlägsnades med en speciell grävmaskin. Tack vare de breda pontonlarvbanden sjunker den inte ner i gyttjan utan kan faktiskt gå på vatten!

Den fula ankungen

I sin enklaste form bygger man en dammvall och installerar i den en anläggning som reglerar vattennivån.

– En fördämning kan förstås byggas på många olika sätt så vid planeringen väljer vi det lämpligaste. Våtmarken ska vara vattenfylld när sjöfåglarna har ungar så att de kan beta på grunt vatten, berättar Hakonen.

Det är dämningsbrunnen som gör det. I Parkano regleras vattennivån med täckdikning och en dämningsbrunn i dammvallen. Det är en fungerande lösning för en våtmark med ett inte allt för stort tillrinningsområde.

Den röriga arbetsplatsen förvandlas överraskande snabbt på kort tid. På våren när vattennivån stiger och växtligheten frodas förvandlas platsen till en fantastisk våtmarksoas med mångfald.

Den ökade produktionen av ungar glädjer jägarna och hjälper oss att bevara mångfalden i våtmarksnaturen och sjöfågelfaunan. Den krympande tillgången på tjänliga livsmiljöer som våtmarker hör till de främsta orsakerna till sjöfåglarnas mångåriga nedgång.

 

Läs mera på kosteikko.fi/sv/