Gränsbevakningen påminner: Var uppmärksam vid gränsen

Gränsbevakningen påminner jägarna om hur de ska uppträda i närheten av gränszonen och östgränsen.

Kuva Kai-Eerik Nyholm
Publicerad11.10.2023

Gränsbevakningsväsendet övervakar jaktens laglighet tillsammans med polisen och andra myndigheter. Jägarna uppmanas vara särskilt uppmärksamma när de rör sig i terrängen och i vattenområden nära gränsen. Jakt i närheten av riksgränsen ska alltid planeras omsorgsfullt. I synnerhet vid jakt på storvilt, till exempel björn och älg, ombeds jägarna fästa särskild uppmärksamhet vid säkerheten och jaktens lagenlighet när det gäller skjutsektorer, transport av vapen och ordnande av jaktevenemang.

Jakt i gränszonen

Det krävs alltid tillstånd för att röra sig i gränszonen och det är straffbart att röra sig utan tillstånd i gränszonen. För jakt i gränszonen krävs gränszonstillstånd, som i första hand ska sökas elektroniskt via medborgarnas e-tjänst (suomi.fi).

I tjänsten kan elektroniska bilagor bifogas till ansökan. Gränszonstillstånd beviljas fall för fall av den berörda gränsbevakningssektionen och personen som rör sig i gränszonen ska alltid ha med sig sitt tillstånd. Jakt i gränszonen ska alltid anmälas till gränsbevakningssektionens ledningscentral.

Gränsbevakningssektionerna behöver inte underrättas om jakt och användning av skjutvapen utanför gränszonen. I närheten av riksgränsen ska man även utanför gränszonen sträva efter att undvika att skjuta i riktning mot gränsen

Gränsbevakningssektionens ledningscentral ska alltid kontaktas om jakthundar som gått över gränsen eller om skadat vilt

Gränsbevakningsväsendet uppmanar jägarna att inte släppa hundar lösa nära gränszonen, eftersom vilt ofta flyr över gränsen till Ryssland och hundarna följer efter dem.

För att hämta en jakthund från gränszonen eller för att leta efter och avliva skadat vilt beviljas gränszonstillstånd muntligt fall för fall. Varje enskilt fall behandlas separat. Kontakta gränsbevakningssektionens ledningscentral om en hund har gått över gränsen eller om ett skadat djur har gått in i gränszonen.

Telefonnumren till gränsbevakningssektionernas ledningscentraler:

Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion, tfn 0295 422 012

Norra Karelens gränsbevakningssektion, tfn 0295 412 300

Kajanalands gränsbevakningssektion, tfn 0295 424 027

Lapplands gränsbevakningssektion, tfn 0295 412 510

Gränsbevakningssektionernas patruller tar hundar som tagits fast i närheten av riksgränsen till en hittedjurspark.

Alla hundar som har gått över gränsen till Ryssland anmäls i Finland till en veterinär som bedömer fall för fall om hunden skall lämnas in för undersökning för att förhindra spridning av djursjukdomar. Veterinärerna bestämmer också om eventuella fortsatta åtgärder.

Gränsbevakningsväsendet tackar alla som jagar i närheten av riksgränsen för gott samarbete och önskar angenäma jaktupplevelser.