Rajavartiolaitos muistuttaa metsästäjiä: Tarkkana rajalla

Rajavartiolaitos muistuttaa metsästäjiä toiminnasta rajavyöhykkeen ja valtakunnan rajan läheisyydessä.

Kuva Kai-Eerik Nyholm
Julkaistu11.10.2023

Rajavartiolaitos valvoo metsästyksen laillisuutta yhdessä poliisin ja muiden viranomaisten kanssa. Metsästäjiä kehotetaan erityiseen tarkkaavaisuuteen rajan läheisessä maastossa sekä vesialueilla liikuttaessa.

Metsästys valtakunnan rajan läheisyydessä tulee aina suunnitella huolellisesti. Etenkin suurriistan, kuten karhun ja hirven metsästyksessä metsästäjiä pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota turvallisuuteen ja metsästyksen lainmukaisuuteen ampumasektoreiden, aseiden kuljetuksen ja jahtitapahtuman järjestelyjen suhteen.

Rajavyöhykkeellä metsästäminen

Rajavyöhykkeellä liikkuminen on aina luvanvaraista ja ilman lupaa rangaistavaa. Metsästäminen rajavyöhykkeellä vaatii rajavyöhykeluvan, jota tulee hakea ensisijaisesti sähköisesti kansalaisten asiointipalvelusta (suomi.fi).

Palvelussa hakemukseen on mahdollista liittää sähköisiä liitteitä. Kukin rajavartiosto myöntää rajavyöhykeluvan tapauskohtaisesti ja se on pidettävä aina mukana rajavyöhykkeellä liikkuessa.

Rajavyöhykkeellä metsästämisestä tulee aina ilmoittaa rajavartioston johtokeskukseen. Metsästyksestä ja ampuma-aseen käytöstä rajavyöhykkeen ulkopuolella ei tarvitse ilmoittaa rajavartiostoille.

Valtakunnan rajan läheisyydessä tulee rajavyöhykkeen ulkopuolellakin pyrkiä välttämään rajan suuntaan ampumista.

Metsästyskoiran rajanylitys tai riistaeläimen haavoittuminen – aina yhteys rajavartioston johtokeskukseen

Rajavartiolaitos kehottaa metsästäjiä välttämään koirien irti päästämistä aivan rajavyöhykkeen tuntumassa, koska riistaeläimet kaikkoavat usein Venäjän puolelle ja koirat menevät niiden perässä.

Koiran mentyä rajan yli tai haavoittuneen eläimen mentyä rajavyöhykkeelle tulee olla yhteydessä rajavartioston johtokeskukseen:

Kaakkois-Suomen rajavartiosto, puh. 0295 422 012

Pohjois-Karjalan rajavartiosto, puh. 0295 412 300

Kainuun rajavartiosto, puh. 0295 424 027

Lapin rajavartiosto, puh. 0295 412 510

Kaikista Venäjän puolella käyneistä koirista ilmoitetaan Suomessa eläinlääkärille. Hän arvioi tapauskohtaisesti, onko koira toimitettava tarkastukseen eläintautien leviämisen estämiseksi. Eläinlääkärit määräävät myös mahdolliset jatkotoimenpiteet.

Rajavyöhykkeelle menneen metsästyskoiran noutamiseen tai haavoittuneen riistaeläimen etsimiseen ja lopettamiseen rajavyöhykelupa myönnetään suullisesti jokainen tapaus erikseen harkiten.

Rajavartiostojen partiot toimittavat valtakunnan rajan läheisyydestä kiinniotetut koirat löytöeläintarhaan.

Rajavartiolaitos kiittää kaikkia valtakunnan rajan läheisyydessä metsästäviä henkilöitä hyvästä yhteistyöstä ja toivottaa miellyttäviä metsästyskokemuksia.