I Pirttikoski fördjupade sig de blivande skogsfackmännen i hur viltvänligt skogsbruk bedrivs i praktiken.

Framtidens skogsfackmän fördjupade sig i viltvänligt skogsbruk

En grupp skogsbruksingenjörsstuderande studerade viltvänligt skogsbruk i Pirttikoski. Dagens lärdomar kunde sammanfattas så här: skogshönsen behöver skydd och föda.

 

Bild Marko Svensberg.
Publicerad30.8.2021

Den lilla regnskuren lade inte sordin på studieglädjen i Pirttikoski i Kalvola, Tavastehus, när en grupp studerande från Tammerfors yrkeshögskola under ledning av lektor Mari Oja fördjupade sig i viltvänligt skogsbruk den 26 augusti på gården Alhainen. Gruppen andraårsstuderande, som räknade ett trettiotal personer, fördjupade sig i hur viltvänligt skogsbruk bedrivs i praktiken på platser där avverkningarna hade gjorts med hänsyn till viltet.

Som utbildare under terrängdagen fungerade Mikko Alhainen och Marko Svensberg, båda specialplanerare på Finlands viltcentral. För virkesköparens ekonomiska synvinkel på det viltvänliga skogsbruket stod skogsexperten Simo Ansalahti på Metsä Group.

 

Det viltvänliga skogsbruket är en metod att sköta ekonomiskog där man tar hänsyn till skogshönsen och det övriga viltet. Metoden är frivillig och okomplicerad. Viltet kan beaktas i samtliga skogsskötselåtgärder under beståndets omloppstid.

Några praktiska tips för viltvänligt skogsbruk:

  • Spara snår och undervegetation oavsett skogens ålder.
  • Gynna blandbestånd.
  • Röj enbart kring de ekonomiskt värdefulla träden  – undvik överdrivet städande.
  • Spara ris och buskar.
  • Spara skogen i skogskärr och övergångarna mellan våtmark och mo.