Tulevaisuuden tekijät syventyivät riistametsänhoidon käytännön toteutukseen Pirttikoskella.

Tulevaisuuden metsäammattilaiset syventyivät riistametsänhoitoon

Metsätalousinsinööriopiskelijat tutustuivat riistametsänhoitoon Pirttikoskella. Päivän opit voi tiivistää: metsäkanalinnut tarvitsevat suojaa ja ruokaa.

Kuva Marko Svensberg.
Julkaistu27.8.2021

Pieni sadekuuro ei vähentänyt oppimisen iloa Hämeenlinnassa, Kalvolan Pirttikoskella, kun ryhmä Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijoita lehtori Mari Ojan johdolla perehtyi riistametsänhoitoon 26.8 Alhaisen tilalla. Noin 30 hengen ryhmä toisen vuoden opiskelijoita syventyi riistametsänhoidon käytännön toteutukseen kohteilla, joiden hakkuut on toteutettu riistaa kunnioittaen.

Maastopäivän kouluttajina toimivat Suomen riistakeskuksen erikoissuunnittelijat Mikko Alhainen ja Marko Svensberg. Puunostajan ja riistametsänhoidon taloudellista näkökulmaa avasi metsäasiantuntija Simo Ansalahti Metsä Groupilta.

Riistametsänhoito on talousmetsien hoitoa, jossa otetaan metsäkanalinnut ja muu riista huomioon. Menetelmät ovat vapaaehtoisia ja helppoja. Riistan voi huomioida kaikissa metsänhoitotöissä läpi metsikön kiertoajan.

Käytännön vinkit riistametsänhoitoon:

  • Säästä tiheikköjä ja alikasvosta kaikenikäisiin metsiin
  • Suosi sekapuustoisuutta
  • Raivaa vain ainespuun tyveltä – vältä liiallista siistimistä
  • Säästä varvustoa ja pensaskerrosta
  • Säilytä korvet sekä suon ja kankaan väliset vaihettumisvyöhykkeet metsäpeitteisinä