En våtmark för hela byn

För bygemenskapen eller en jaktförening innebär en våtmark mycket mer än ett paradis för sjöfågelkullar.

Bild Holtti Hakonen
Publicerad8.7.2022

Våtmarken i Runkaus i Tervola utgör ett utmärkt exempel på en våtmark i vardagsnaturen. Där byggde jaktföreningen på talko en brasplats med tak, ett fågeltorn och ett handikappanpassat utedass för besökarna.

Platsen är öppen för alla och lockade ett stort antal besökare under året efter anläggningsarbetena. Vid vägen till rekreationsområdet har man satt upp en anslagstavla för allmänheten med händelsekalender.

Eftersom en stor del av byborna hör till jaktföreningen upplevs våtmarken och talkojobben som en viktig satsning för att liva upp hemtrakterna. På den norra sidan av våtmarken odlar jaktföreningen en viltåker och röjer strandbuskagen. De kala markytorna har får ett växttäcke. Det var inte bara byborna som trivdes i våtmarken i Runkaus redan under den första sommaren; det gjorde också ett antal krickor och gräsänder med ungar!

En oas i närmiljön

Våtmarken i Runkaus hörde till de första i Sotkaprojektet som blev realiserade, men sedan dess har många fler kommit till. Sotkaprojekten utgår från att det på orten ska finnas en vilja att skapa en våtmark.

Oasen ligger mitt i ett åkerlandskap och betraktad från vägen som löper förbi utgör den ett trevligt inslag i landskapet. Brasplatsen vid stranden har ett tak och utgör ett omtyckt utfärdsmål för hela familjen. Med talkokrafter har man vid flera Sotkavåtmarker byggt torn för fågelskådare, brasplatser med mera för friluftsfolket.

Våtmarkens västra sida före iståndsättningen:

Västsidan efter iståndsättningen: