Ulkomaalaisen metsästysvieraan paperit kuntoon

Jahti-isännän kannattaa auttaa ulkomaalaista vierastaan metsästysasiakirjojen hankinnassa ja asioida hyvissä ajoin riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajan kanssa. Jahti-isännän tulee tarvittaessa hankkia käännökset vieraan metsästysasiakirjoista ja selvityksistä.

Kuva Mikael Laine
Julkaistu21.8.2020

Suomalainen metsästyskortti voidaan myöntää ulkomaalaiselle metsästäjälle metsästysvuodeksi kerrallaan. Saadakseen suomalaisen metsästyskortin ulkomaalaisen metsästäjän tulee esittää kotimaassaan voimassa oleva metsästyskortti tai muu luotettava selvitys siitä, että hänellä on oikeus metsästää kotimaassaan.

Riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja tilaa jahtivieraalle metsästyskortin metsästäjärekisteristä. Jahti-isännän tulee tarvittaessa hankkia käännökset vieraan metsästysasiakirjoista ja selvityksistä.

 

Todistus ampumakokeesta on pakollinen

Ampumakoe tarvitaan metsästettäessä kiväärillä kuusipeuraa, saksanhirveä, japaninpeuraa, metsäkaurista, hirveä, valkohäntäpeuraa, metsäpeuraa, karhua tai villisikaa. Sama koskee, kun metsästetään metsästysjousella metsäkaurista, kuusipeuraa, saksanhirveä, japaninpeuraa, valkohäntäpeuraa, metsäpeuraa, muflonia tai villisikaa.

Riistanhoitoyhdistys antaa todistuksen toisessa maassa suoritetun voimassa olevan ampumakokeen perusteella tai jahtivieraan antaman selvityksen, jonka mukaan hänellä on oikeus metsästää vastaavan kokoista riistaa kotimaassaan, perusteella. Annettava todistus on pakollinen, ja se on samanlainen kuin ampumakokeesta annettava todistus. Todistus on maksullinen (20 euroa), ja se on voimassa enintään kolme vuotta.

Jos metsästäjällä ei ole ampumakoetodistusta tai hän ei pysty antamaan hyväksyttävää selvitystä, hänen on ammuttava suomalainen ampumakoe. Suomalaiseen hirvenmetsästykseen osallistuville käynti ampumaradalla, aseiden kohdistaminen ja suomalaiseen hirvikuvioon harjoittelu on hyödyllistä valmistautumista metsästykseen.

 

Koirien ja aseiden tuonti luvanvaraista

Ulkomaalainen metsästäjä voi tuoda mukanaan metsästyskoiran ja ampuma-aseet sekä patruunat. Maahantuonnin vaatimukset vaihtelevat sen mukaan, mistä maasta koira ja ase tuodaan.

Pohjoismaisten aselupien ja EU:n ampuma-asepassin haltija voi tuoda aseen mukanaan, mutta hänellä pitää olla maahan tullessaan metsästyksen järjestäjän kirjallinen kutsu.

Aselupa-asioissa asioidaan poliisin kanssa.

 

Lue lisää

Suomi riistamaana -esite (suomi, ruotsi, englanti, saksa, venäjä)

 

Ulkomaalainen metsästäjä tarvitsee

  1. suomalaisen metsästyskortin
  2. metsästysluvan
  3. suomalaisen ampumakoetodistuksen, joka itse asiassa on todistus ampumakokeen vastavuoroisesta tunnustamisesta
  4. luvan tuoda aseen tai koiran maahan.