Kysely luontohavainnoista

Vastaa Luomuksen kyselyyn luontohavaintojen tekemisestä ja ilmoittamisesta.

Kuva Petri Jauhiainen
Julkaistu28.2.2023

Vuosittain kymmenet tuhannet luonnosta kiinnostuneet ilmoittavat havaintojaan luonnosta kuten riistaeläimistä, minkä  takia Suomen luonnon tila tunnetaan kansainvälisestikin erittäin hyvin. Luonnontieteellinen keskusmuseo (Luomus) on käynnistänyt kyselyn yhteistyössä muun muassa Suomen riistakeskuksen kanssa, missä tarkoituksena on selvittää, mitä lajiryhmiä suomalaiset havainnoivat. Lisäksi selvitetään, mikä motivoi harrastajia ilmoittamaan havaintojaan ja toisaalta, mitkä tekijät lisäisivät heidän mahdollisuuksiansa osallistua havaintojen ilmoittamiseen entistä aktiivisemmin. Tiedon avulla voidaan paremmin tukea lajihavaintojen keruuta ja ilmoittamista.

Vastaa kyselyyn täältä.

Kysely on avoinna 15.3.2023 asti.