Bild: Hannu Huttu

Den landsomfattande bäverräkningen börjar

Publicerad3.9.2023

I höstens landsomfattande bäverräkning kan vem som helst delta. Anteckna i tjänsten Oma riista samtliga observationer av bäverbon som du gör (bebodda vinterhyddor) samt arten (europeisk eller kanadensisk). 

När du gör avslutningsanmälningen för en älgjakt frågas det dessutom om det förekommer bävrar i området, en uppskattning av bäverstammens tillstånd (ökat, minskat, oförändrad), om eventuell bäverjakt, om eventuell naturförstörelse och om storleken på det översvämmade området. Anteckna dessutom sådant som din uppfattning om vilka faktorer som kan tänkas ligga bakom förändringen. 

Alla observationer är värdefulla!

Vi hoppas på många bäverobservationer i Oma riista; hyddor, dammar, gnag, spån och synobservationer.   

Gnagspånen visar arten  

Dessutom önskar sig Naturresursinstitutet gnagspån från platser där båda bäverarterna kan förekomma. Anvisningarna för hur du skickar in spånprov finner du på institutets webbplats: https://www.luke.fi/sv/seurannat/majavalajien-kannanseuranta/uppfoljning-av-baverarter-beskrivning

Informationen används i arbetet med att uppskatta storleken på bäverstammarna och deras utbredning, och vid undersökningarna av hur bävrarna använder miljön där de lever.  Botätheten anges på kartan i rutor om 20 km x 20 km: https://luonnonvaratieto.luke.fi/kartat?panel=pienriista&lang=sv

För ytterligare information om räkningen av bäverhyddor: majavapesa@luke.fi