Kuva: Hannu Huttu

Valtakunnallinen majavalaskenta alkaa

Julkaistu3.9.2023

Syksyllä 2023 kerätään valtakunnallisesti majavahavaintoja. Laskentaan voi osallistua esimerkiksi hirven metsästyksen yhteydessä. Metsästäjä, kirjaa Oma riista -palveluun kaikki majavapesähavaintosi (asutut talvipesät) sekä laji (euroopanmajava tai kanadanmajava).

Hirvijahdin päättymisilmoituksessa kysytään lisäksi esiintyykö alueella majavia, arvio kannan koon muutoksesta (kasvanut/pienentynyt/ennallaan), metsästyksestä sekä mahdollisten tuhoalueiden ja veden vallassa olevien alueiden koko. Lisätietoihin merkitään esimerkiksi oma arvio majavakantojen muutokseen mahdollisesti vaikuttaneista tekijöistä.

Kaikki havainnot ovat arvokkaita

Toivomme Oma riista -palveluun mahdollisimman paljon pesähavaintoja sekä muita majavahavaintoja (näkö-, pato- ja syönnöshavaintoja). 

Lastunäytteestä selviää laji

Lisäksi Luonnonvarakeskus (Luke) toivoo lastunäytteitä alueilta, joilla voi olla molempia lajeja. Ohjeet lastunäytteiden lähettämiseen löytyvät Luken sivuilta: luke.fi/fi/seurannat/majavalajien-kannanseuranta

Tietoja käytetään majavakantojen koon ja levinneisyyden arvioimiseksi sekä majavien elin­ympäristöjen käytön tutkimuksessa. Pesätiheys ilmoitetaan kartalla 20 km x 20 km ruuduilla osoitteessa luonnonvaratieto.luke.fi/kartat?panel=pienriista

Lisätietoa majavapesälaskennasta: majavapesa@luke.fi