Bort med rovdjuren från bona!

Fåglarnas flyttning pågår för fullt. Senast nu är det dags att plocka fram fällorna och slagjärnen, gillra dem och fånga maximalt med äggtjuvar före häckningen.

Video Antti Saarenmaa bild Jari Niskanen
Publicerad21.4.2021

Efter flyttningen följer häckningen, som är avgörande för att fågelstammarna ska växa och leva vidare. Tyvärr har de försvagade livsmiljöerna lett till att flera sjöfåglar, bland dem sothöna och vigg, har minskat under en lång tid (parmängderna). En av orsakerna till minskningen är de skadliga främmande rovdjurens predation, det vill säga mink och mårdhund.

Ytterligare information om naturskyddsproblemen som de här rovdjuren orsakar finns nu på video.

Det främsta syftet med jakten på mink och mårdhund är att hålla dem på ett minimum när sjöfåglarna häckar. Mårdhundens jakt på fåglar handlar i hög utsträckning om boplunding på markhäckande arter medan minken också dödar vuxna fåglar.

På våren är det särskilt effektivt att jaga de mårdhundar och minkar som har överlevt vintern, innan de får ungar. Varje eliminerat rovdjur ökar utsikterna till lyckad häckning för våra ursprungliga fåglar, både de fredade och de jaktbara.

Vieraspeto.fi – en infobank för jägare

Tack vare den nya lagstiftningen för de främmande arterna krävs det inte längre jaktkort för jakten på mink och mårdhund. Förnyelsen inkluderar ett slopande av jakttiderna och lättnader beträffande jaktmetoderna. Var och en kan alltså bidra till att lindra sjöfåglarnas svåra belägenhet, till exempel genom att fånga rovdjur hemma kring huset eller sommarstugan.

Ändringen i rovdjurens status och det, att jakten blev tillåten för personer utan jaktkort, minskar ändå inte jägarens ansvar eller det kunnande och vetande som krävs. Som svar på det här behovet öppnade Finlands viltcentral tidigare i år webbplatsen vieraspeto.fi, ett koncentrerat paket med information om de båda rovdjuren och jakten på dem. För jägare med jaktkort och utan.

Från naturens under till naturvård

Fåglarnas vårliga flyttning tillbaka till Norden är varje år ett lika underbart skådespel, vars glans även du kan bidra till att öka. Jakten på mink och mårdhund kräver inga stordåd av dig, men den är icke desto mindre en effektiv insats för mångfalden i naturen. Tanken är den, att vem som helst kan jaga kring sin hemby och få den hjälp som han eller hon behöver med att gillra sin fälla. Ta kikaren i näven och njut av flyttningen, men gillra först fällorna!