Pedot pois pesiltä

Lintujen muutto on täydessä vauhdissa. Viimeistään nyt on aika laittaa loukut ja raudat talven jäljiltä vireeseen ja pyytää mahdollisimman paljon munarosvoja ennen kevään pesintöjä.

Video Antti Saarenmaa kuva Jari Niskanen
Julkaistu12.4.2021

Muuttoa seuraa kevään mittaan pesintä, jonka onnistuminen on lintukantojen kasvamisen ja jatkumisen edellytys. Valitettavasti heikentyneet elinympäristöt ovat johtaneet useiden vesilintujen, kuten nokikanan ja tukkasotkan, parimäärien pitkäaikaiseen laskuun. Laskun yhtenä yksittäisenä syynä on haitallisten vieraspetojen, eli supikoiran ja minkin aiheuttama saalistuspaine.

Lisätietoa videolla haitallisten vieraslajien aiheuttamista ongelmista luonnolle.

Vieraslajipyynnin tärkein tavoite on mahdollisimman alhainen vesilintujen pesinnänaikainen vieraspetokanta. Erityisesti supikoiran lintuihin kohdistama saalistus on merkittäviltä osin maassa pesivien lintujen muniin kohdistuvaa munasaalistusta. Minkki sen sijaan tappaa myös aikuisia lintuja.

Kevätpyynti on erityisen tehokasta aikaa vähentää talvesta selvinneitä kesän aikana lisääntyviä supikoira- ja minkkiyksilöitä. Jokainen poistettu vieraspeto parantaa alkuperäisten lintulajiemme mahdollisuutta onnistuneelle pesinnälle.

Vieraspeto.fi – pyytäjän tietopankki

Haitallisten vieraspetojen pyyntiin ei uuden vieraslajilainsäädännön ansiosta enää tarvita metsästyskorttia. Lainsäädäntöuudistus poisti supikoiralta ja minkiltä myös pyyntiajan ja toi helpotuksia pyyntimenetelmiin. Jokainen voi siis auttaa vesilintujen ahdinkoa ja poistaa vieraspetoja esimerkiksi omalta koti- ja mökkipihaltaan.

Vieraslajilain muutos ja pyyntien mahdollistaminen metsästyskortittomille ei kuitenkaan kevennä pyytäjän vastuuta, eikä pyynnissä tarvittavaa tietotaitoa. Tähän tarpeeseen vastaa Suomen riistakeskuksen alkuvuodesta julkaistu vieraspeto.fi-sivusto, joka tarjoaa kootusti tietoa vieraspedoista ja niiden pyynnistä niin metsästäjille kuin metsästyskortittomille.

Luonnon ihmeistä luonnonhoitoon

Keväinen lintujen muutto takaisin pohjolaan on aina yhtä ihmeellinen luonnonnäytelmä, jonka koreutta voi jokainen omalta osaltaan parantaa. Supikoiran ja minkin pyynti ei vaadi ihmeitä, mutta se on kuitenkin vaikuttavaa työtä luonnon monimuotoisuuden hyväksi. Pyritään siihen, että oman kotikylän vieraspetopyynti hoidetaan ja tarvittaessa kysytään apua oman loukun virittämiseen. Eli kiikarit kouraan ja muuttoa seuraamaan, mutta loukkukierroksen kautta!