Pandapriset på 20 000 euro överläts den nionde juni. På bilden från vänster Jarkko Nurmi (Finlands viltcentral), Heidi Andersson (WWF), Sami Vasenius och Tommy Arfman (Skärgårdsnaturens vård- och skyddsförening) och Jari Luukkonen (WWF).

Bekämpningen av de främmande rovdjuren belönades med Pandapriset

Publicerad27.6.2022

Miljöorganisationen WWF Finland som fyller 50 år delade jubileumsåret till ära ut två Pandapris. Med Pandapriset önskar WWF stöda och uppmuntra projekt som konkret verkar för natur- och miljöskyddet.

Årets huvudpris gick till Skärgårdsnaturens vård- och skyddsförening som leder Finlands viltcentrals Sotka-projekt.

– Prispengarna kommer vi att använda till anskaffning av utrustning, som en ny båt. Vårt verksamhetsområde sträcker sig från Lovisa till Åland och den vårliga naturvårdstiden är kort. En båt som man kan övernatta ombord på ökar kostnadseffektiviteten och gör verksamheten miljövänligare, kommenterar Tommy Arfman som är ordförande för föreningen.

– Jag tackar WWF för organisationens fördomsfrihet. Vid prisövervägandet har man låtit de praktiska resultaten avgöra, berömmer vilthushållningschef Jarkko Nurmi på Finlands viltcentral.