Avsevärd ökning av antalet björndispenser

Finlands viltcentral har beviljat 289 dispenser för stamvårdande jakt på björn, vilket är 61 dispenser mera än i fjol. Inom den regionala kvoten får dessutom 95 björnar fällas i renskötselområdet.

Bild Petri Vartiainen
Publicerad10.7.2020

Flest dispenser beviljades i Norra Karelen där 163 dispenser beviljades för att björnstammen är så tät. Detta är 49 fler än i fjol. I Norra Karelen ska björnstammen minskas för att skadorna som björnarna orsakar ska hållas på en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar nivå.

I Sydöstra Finland och Södra Savolax ska björnstammens tillväxt hejdas eller åtminstone fås att sakta av. I landets södra delar har dispenser beviljats för områden där stammen är stark. Syftet med den stamvårdande jakten är att reglera stammens storlek och att björnen ska förbli människoskygg.

Inom kvoten för renskötselområdet får 75 björnar fällas i det östra området och 20 i det västra.  Kvoten är 10 björnar större än i fjol. Syftet med jakten är att minska på skadorna som björnarna vållar rennäringen.

Enligt Naturresursinstitutets uppskattning av stammen har björnarna i vårt land blivit fler, inte bara i Norra Karelen utan också i Sydöstra Finland och Norra Savolax. Enligt uppskattningen strövar ungefär 2000 björnar som är äldre än ett år och drygt 400 ungar i våra skogar. Totalt fälldes 305 björnar under föregående jaktår.

Björnjakten börjar den 20 augusti och slutar den sista oktober.

Läs mera i meddelandet HÄR.