Ansökningstiden för SOTKA-våtmarks­objekt pågår fortfarande

I mars börjar den andra ansökningsomgången för SOTKA-våtmarksobjekt att restaurera. De nya presentationerna av objekt jämförs med de tidigare inkomna och bland dem väljer vi igen de bästa till planeringsetappen. Det finns en efterfrågan på goda presentationer och det finns fortfarande plats för ett avsevärt antal våtmarker.

Publicerad20.1.2021

Även en smärre svämdamm som kryllar av vatteninsekter bjuder på mat åt talrika andkullar. Till och med små säsongvåtmarker i jordbrukslandskapet ökar produktionen av ungar och där räcker det ofta med talkojobb och några timmar grävmaskin. I SOTKA-våtmarkerna ligger tyngdpunkten på objekt där bläsänder, stjärtänder, skedänder och aythya-änder kan trivas. Som utmärkta objekt räknas strandängar, låglänta vattenområden med vattenvegetation med luftskott, aapamyrar där vattennivån kan höjas samt sjöar och dammar där karpfiskar utgör ett problem.

I projektet planeras minst 60 våtmarker. Våtmarksteamet koncentrerar sig på att planera objekten som utsågs under vintern för att jaktföreningar, delägarlag och andra sammanslutningar ska ha tid att behandla eventuella presentationer av objekt på årsmötet i början av året. Under våren väljer
vi ut de objekt som dessutom ryms med
i projektet.

Restaureringarna pågår

Hittills har projektet fått in 130 presentationer av objekt, sammanlagt cirka 1600 hektar. Ungefär hälften av dem har vi besökt. Av de besökta objekten har 38 valts till planeringsfasen. De utvalda objekten består huvudsakligen av nedlagda torvtäkter, utdikade småsjöar och fuktiga svackor som kan iståndsättas med en höjning och reglering av vattennivån.

Under det första projektåret jobbade grävmaskiner i nio våtmarker. Förhoppningsvis kommer nya planer att bli färdiga och våtmarksavtal att undertecknas. I sommar inleds minst ett tjugotal dammbyggen.

Vi tryggar framtiden för de försvagade jaktbara änderna 

Hållbar jakt, effektiv rovdjursjakt och storskalig restaurering av livsmiljöer – se där medicinen för de försvagade änderna! Kvalitativa livsmiljöer för kullarna är avgörande för ändernas fortplantning. Möjligheter till iståndsättningar finns över allt här i landet. Läs spelreglerna för projektet på www.kosteikko.fi och ansök!