SOTKA-kosteikkokohteita haussa – vielä ehtii mukaan 

Maaliskuussa pyörähtää käyntiin kunnostettavien SOTKA-kosteikkokohteiden toinen hakukierros. Uusia kohde-esityksiä verrataan aiemmin saatuihin ja niistä valitaan jälleen parhaita suunnitteluvaiheeseen. Hyville kohde-esityksille on tilausta, ja merkittävä määrä kosteikkoja pääsee vielä mukaan hankkeeseen.

Julkaistu20.1.2021

Pienialainenkin vesihyönteisiä kuhiseva tulvalampi voi tarjota ravintoa lukuisille sorsapoikueille. Jopa peltomaiseman pienillä kausikosteikoilla voidaan parantaa poikastuottoa, ja niihin usein riittää talkootyö ja jokunen tunti kaivurityötä. SOTKA-kosteikoilla painopiste on kosteikoissa, joilla haapanat, jouhisorsat, lapasorsat ja sotkatkin saattavat viihtyä. Kohteiksi soveltuvat hyvin rantaniittykunnostukset, matalien vesialueiden ilmaversoiskasvillisuuden niitot, aapasoiden vesittäminen ja järvet ja lammet, joissa särkikalat ovat ongelmana.

Hankkeessa suunnitellaan vähintään 60 kosteikkoa. Kosteikkotiimi keskittyy talven ajan valittujen kosteikkojen suunnitteluun, jotta metsästysseuroilla, osakaskunnilla ja muilla yhteisöillä olisi aikaa käsitellä mahdollisia kohde-esityksiä vuosikokouksissaan alkuvuoden aikana. Kevään aikana tehdään valintoja kohteista, jotka mahtuvat vielä mukaan hankkeeseen. 

Kunnostukset käynnissä

Hankkeeseen on tullut tähän mennessä 130 kohde-esitystä, yhteensä noin 1 600 hehtaaria. Noin puolelle näistä on tehty maastokäynti. Maastossa tarkastetuista kohteista 38 on valittuna suunnitteluvaiheeseen. Suunnitteluun jo valitut kohteet ovat pääasiassa käytöstä poistettuja turvesoita, kuivattuja lampia sekä kosteita notkelmia, joita voidaan kunnostaa vedenpintaa nostamalla ja säätelemällä. 

Ensimmäisen hankevuoden aikana kaivinkoneet saatiin käyntiin yhdeksällä kosteikolla. Toivon mukaan uusia suunnitelmia valmistuu ja kosteikkosopimuksia allekirjoitetaan. Ensi kesänä käynnistellään ainakin parikymmentä patotyömaata.

Turvataan taantuvien riistasorsien tulevaisuutta

Metsästyksen kestävyys, pienpetopyynnin tehokkuus ja elinympäristökunnostusten kattavuus – siinä ovat lääkkeet sorsakantojen parantamiseen. Laadukkaat poikue-elinympäristöt ovat sorsien lisääntymismenestykselle avainasemassa. Mahdollisuuksia kunnostuksille on pitkin Suomen maisemaa. Tutustu hankkeen pelisääntöihin ja hae mukaan osoitteessa
www.kosteikko.fi.