Anmäl vargobservationer till kontaktpersonen för stora rovdjur

Vargobservationerna blir fler när snön har börjat falla. Ofta består en observation av ett nattspår på en skogsväg. Observationer, i synnerhet av spår, görs också nära bebyggelse.

Jaakko Alalantela
Publicerad1.12.2020

Vargobservationer bör anmälas till rovdjurskontaktpersonen på orten. Du finner kontaktuppgifterna på webbplatsen riista.fi: Sök kontaktuppgifter – Suomen riistakeskus . Kontaktpersonen åker därefter ut för att bekräfta observationen.

Ring nödnumret 112 om vargen inte försvinner när den ser människor eller fortsätter stryka kring husen. I situationer där vargen kan utgöra en fara för människor är det polisen som bedömer vilka åtgärder som vidtas.

Om vargen har skadat husdjur ska du kontakta landsbygdsnäringsmyndigheten i kommunen där skadan inträffade.

Anvisningarna gäller även för björn, lodjur och järv.