Muutoksia metsästyslupiin

Julkaistu4.1.2024

Kanalintuluvan vuorokausihinta nousi 17 eurosta 20 euroon. Muun pienriistan metsästykseen oikeuttava vuorokausilupa kallistui 10 eurosta 12 euroon. Vastaavat kausiluvat nousivat puolestaan 130 eurosta 160 euroon ja 80 eurosta 90 euroon.

Hirvenmetsästäjien henkilökohtainen kausilupa Pohjois-Suomessa (metsästyslain 8 §:n alue) kallistui 45 eurosta 55 euroon. Vuorokausiluvan hinta nousi koko maassa 15 eurosta 20 euroon.

Uudet hinnat perustuvat ministeriön asetukseen. Metsähallitus ei tavoittele lupien myynnillä voittoa.

Hirvenmetsästykseen osallistuville tulee rajoitteita Pohjois-Suomeen: jatkossa valtion alueiden seurueissa voi olla enintään kolme metsästäjää, jotka metsästävät samaan aikaan myös toisessa hirvenmetsästysporukassa. Päätös koskee kuntalaisen vapaan metsästysoikeuden eli metsästyslain 8§:n osoittamaa aluetta.