Aktörer avgår från arbetsgruppen för Evois vetenskapsnationalpark

Publicerad29.6.2021

Aktörerna MTK Tavastland, jaktvårdsföreningarna i regionen, Finlands Jägarförbund samt förbundets distrikt Södra Tavastland med jv-föreningar avgår från arbetsgruppen för Evois vetenskapsnationalpark på grund av missnöje med förberedelseprocessen. De kräver att Evois ska utvecklas som ett friluftsområde.

Bakom avgången ligger ortsbornas brist på inflytande. Evois friluftsområde är det största jaktområdet i södra Finland för jägare som inte äger mark eller hör till någon jaktförening. Årligen säljs 1000 jakttillstånd för småvilt för området. I eller intill området finns flera jaktföreningar, men miljöministeriet har trots det inskränkt jakten i parkprojektet. Även projektets styrelse är föremål för kraftig kritik av de avgående organisationerna.