Paikalliset toimijat eroavat Evon tiedekansallispuistohankkeen työryhmästä

Julkaistu23.6.2021

Paikalliset toimijat MTK Häme, alueen metsänhoitoyhdistykset, Suomen Metsästäjäliitto ja sen Etelä-Hämeen piiri sekä alueen riistanhoitoyhdistykset eroavat Evon tiedekansallispuistoryhmästä tyytymättöminä valmisteluprosessiin. Toimijat vaativat Evon kehittämistä retkeilyalueena.

Eron syinä ovat paikallisten vaikutusmahdollisuuksien puute. Evon retkeilyalue on Etelä-Suomen suurin metsästysalue niin maattomille kuin metsästysseuroihin kuulumattomille metsästäjille. Alueelle myydään vuosittain 1000 pienriistan metsästyslupaa. Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä toimii useita metsästysseuroja. Ympäristöministeriö kuitenkin rajasi metsästyksen ulos puistohankkeesta. Myös hankkeen hallinto on eroajien voimakkaan kritiikin kohteena.