Information om CWD-övervakningen

Publicerad20.1.2020

Livsmedelsverket har på sin webbplats publicerat forskningsresultaten av arbetet med att övervaka avmagringssjukan CWD.

I Livsmedelsverkets öppna webbtjänst kan den som är intresserad nu se hur många djur som har undersökts med avseende på CWD, per jaktvårdsförening och renbeteslag. Där finns också kartor.

Med anledning av webbtjänsten skickar Livsmedelsverket från och med den första januari i år inte längre separata undersökningsintyg till dem som har skickat in prover.

Ett stort tack till alla jaktvårdsföreningar som har
skickat in prover!

Under 2019 nådde vi målet 1000 inskickade CWD-prover. Några nya sjukdomsfall påträffades inte. Övervakningsprogrammet fortsätter ännu detta år.

Ytterligare information om hur du skickar in prover