Tietoa CWD-seurannasta

Julkaistu20.1.2020

Ruokavirasto on julkaissut verkkosivuillaan tutkimustulokset hirvieläinten näivetystaudin seurannasta.

Ruokaviraston avoimen tiedon palvelusta voi nyt seurata myös CWD:n varalta tutkittujen eläinten määrää riistanhoitoyhdistyksittäin ja paliskunnittain, lukumäärinä ja karttoina.

Internetseurannan vuoksi erillisiä tutkimustodistuksia ei enää toimiteta näytteiden lähettäjille vuoden 2020 alusta alkaen.

 

Suuret kiitokset kaikille näytteitä lähettäneille riistanhoitoyhdistyksille!

Vuonna 2019 saimme tavoitteen mukaiset 1000 CWD näytettä Ruokavirastoon. Uusia tautitapauksia ei löydetty. Seurantaohjelma jatkuu vielä tämän vuoden.

Lisätietoa näytteiden lähettämisestä