384 björnar föreslås som maximal kvot för björnjakten  

Jord- och skogsbruksministeriet föreslår att högst 384 björnar får fällas. Björnstammen växer och därför kan kvoten vara större än under tidigare år.

Bild Petri Vartiainen
Publicerad9.6.2020

I ministeriets förordning som är utskickad på remiss föreslås en maximal kvot på 384 björnar för hela landet. För landet som helhet föreslås en beskattningsprocent på 15,9 procent som fördelar sig enligt följande: för renskötselområdet 95 björnar (västra 20, östra 75) och för övriga landet 289 björnar.

Enligt Naturresursinstitutets uppskattning fanns det i landet mellan 2300 och 2500 björnar före 2019 års jaktsäsong. Uppskattningen av antalet björnar och kullar ligger cirka 14 procent över uppskattningen för 2018.

Under de senaste tre åren har det beviljats fler dispenser än förut. 2019 års jaktkvot uppgick till 313 björnar och 2018 års kvot till 355. Som förväntat fortsatte björnstammen att växa. Regionalt sett verkar uppgången ha varit kraftigast i mellersta och östra Finland.

Vid styrningen av dispenserna ska hänsyn tas till hjortdjursstammarnas tillstånd, till skogsvildrenarna i Suomenselkä och Kajanaland, och till olycksutvecklingen i regionerna.

Björnen är en strikt skyddad art. Björnstammen i vårt land ligger dock på en nivå där det inte går att hantera problemen som orsakas av att björnarna blir fler enbart genom att fälla individer som orsakar skador eller hotar den allmänna säkerheten. Här i Finland har vi framgångsrikt reglerat björnstammen genom stamvårdande jakt.

Ansökningarna om dispens görs i tjänsten Oma riista och lämnas in senast den 26 juni.