Karhun metsästykseen ehdotetaan 384 enimmäiskiintiötä

Maa- ja metsätalousministeriö ehdottaa karhun suurimmaksi sallituksi saalismääräksi 384 karhua. Kasvava karhukanta mahdollistaa aiempia vuosia suuremman kiintiön.

Kuva Petri Vartiainen
Julkaistu5.6.2020

Maa- ja metsätalousministeriön lausunnolla olevassa asetuksessa suurimmaksi sallituksi saalismääräksi koko maan osalta esitetään 384 karhua. Koko Suomen verotusprosentiksi esitetään 15,9 prosenttia jakautuen seuraavasti: poronhoitoalue 95 (20 läntinen, 75 itäinen) ja muu Suomi 289.

Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan Suomessa arvioidaan olevan 2 300 – 2 500 karhua ennen vuoden 2019 metsästyskautta. Lukumäärä- ja pentuearvio on noin 14 prosenttia suurempi kuin vuoden 2018 arvio.

Viimeisen kolmen vuoden aikana poikkeuslupia on myönnetty aiempaa enemmän. Vuoden 2019 metsästyskiintiö oli 313 ja vuoden 2018 kiintiö oli 355. Odotusten vastaisesti kannan kasvu on jatkunut. Alueellisesti kannan runsastuminen näyttää olleen voimakkainta Keski- ja Itä-Suomessa.

Poikkeuslupien kohdentamisessa tulee huomioida hirvieläinkantojen tila ja muun muassa metsäpeurakannan turvaaminen Suomenselällä ja Kainuussa sekä eri alueiden vahinkokehitys.

Karhu on tiukasti suojeltu laji. Suomen karhukanta on kuitenkin tasolla, jolla vain vahinkoa tai turvallisuusuhkaa aiheuttavien yksilöiden poistamisella, ei voida hallita kasvavan kannan aiheuttamia ongelmia. Suomessa karhukantaa on säädelty menestyksekkäästi kannanhoidollisella metsästyksellä.

Poikkeusluvat haetaan Oma riista -palvelussa 26.6.2020 mennessä.

Uutista päivitetty 8.6.2020 klo 8.30 poronhoitoalueen suurimman sallitun saalismäärän osalta.