Lintukoto pohjolaan

Rakkaus riistaan saa pohtimaan metsästyksen syvimpiä arvoja. Mitä valintoja teen metsästyksen ja riistan menestymisen suhteen? Vaalinko metsästyksen kestävyyttä ja metsästyskulttuurimme arvostettuja piirteitä?

Kuvat Marko Svensberg

Julkaistu30.8.2022

Ihmiseen vuosimiljoonien aikana kehittynyt saalistusvietti ei ole kadonnut meistä mihinkään, mutta nykypäivän metsästäjän tulee olla vastuullinen ja huolehtia metsästyksen tulevaisuudesta. Tarvitaan järkeviä tekoja; riistakannan seurantaa ja niissä tapahtuvien muutosten ymmärtämistä. Kestääkö laji metsästystä ja kuinka paljon sitä on varaa verottaa?

Metsästys herättää tunteita – puolesta ja vastaan. Tieto ja vastuullisuus ovat metsästäjän valtteja, joita ei pidä pitää itsestään selvyytenä.

Kunnioitusta ja huomiota

Rakkautta on riistan kunnioitus pyynnissä – siellä teot ratkaisevat. Ammu vain varmuudella tunnistettuja lajeja, varmoilta etäisyyksiltä ja harkiten. Tee kaikkesi haavoittuneiden löytämiseksi. Käytä aina koiraa, kun siihen on mahdollisuus.

Huomioi riistakannan runsaus. Hyvät poikastuotantovuodet antavat mahdollisuuksia, kun taas huonoina vuosina tarvitaan harkintaa ja malttia.

Mieti tulevaa poikastuotantoa verottamalla nuoria yksilöitä. Yksittäin lentävät kyyhkyt jätetään ampumatta. Kanalintujahdeissa säästä tärkeimpiä – ylväitä kukkoja ja parhaita emoja. Parhaat teerikukot päätyvät usein saaliksi soitimelta, jolla pyyntiä kannattaa välttää.

Jätetään taantuvat rauhaan

Jätä vesilinnustuksessa taantuvat lajit rauhaan ja keskity runsaslukuisiin lajeihin: sinisorsaan, taviin ja telkkään. Hoida elinympäristöjä ja turvaa pesimärauha pyytämällä vieraspetoja. Vesilintujen ruokintakin mietityttää. Jos vielä ruokit, ruoki maltilla ja mieti meneekö oma verotus liiallisuuksiin.

Vesilinnuista tulee nyt kantaa erityistä vastuuta. Vesilinnuilla ei mene hyvin, joten kunkin on mietittävä kokonaisuutta ja tulevaa. Miten palautetaan vesilintujen lintukoto pohjolaan?

Metsähanhi on oiva esimerkki palautumisesta. Hanhi palasi pyynnin kohteeksi. Taantuman syynä oli liiallinen verotus, josta voi ottaa opiksi. Nyt tarvitaan varovaisuutta, kiintiöitä jahdissa ja tarkkaa tietoa saaliista. Se on nykyisin velvollisuutemme monilla lajeilla – tehdä saalisilmoitus kätevästi Oma riistassa.

Riistan runsaus tuottaa iloa ja hyvää mieltä, toisille jopa sielunrauhaa. Runsaita kantoja voi metsästää hyvin mielin. Arvosta riistaa ja hyödynnä se tarkasti. Rakkaudesta riistaan.

Rakkautta on välttää taantuneiden vesilintujen metsästystä:

jouhisorsa, nokikana, tukkasotka, heinätavi, lapasorsa ja haapana.