Metsästyksenjohtaja käy aamulla läpi turvallisuusasiat ja jakaa tarvittaessa kirjalliset ohjeet. Metsästäjiltä tarkistetaan ampumakoe ja metsästyskortti.

Metsästyksenjohtajan päivä

Hirvijahdissa metsästyksenjohtajalla on vastuuta ja velvollisuuksia, joista tärkein on turvallisuudesta huolehtiminen.

Teksti ja kuvat Ville Viitanen

Julkaistu8.9.2021

Rovaniemellä Haukitaipaleen Erämiesten metsästyksenjohtajana toimii Terhi Posio. Oma aktiivisuus, seuran tuki ja metsästyksenjohtajakoulutus auttavat tehtävässä. Posio on harrastanut metsästystä yli kymmenen vuotta ja toimii lisäksi seuran sihteerinä.

Aamulla lupien tarkistus

Haukitaipaleen Erämiehet kokoontuvat aamulla kämpälle. Posio käy läpi saalistilanteen sekä tarkistaa ampumakokeen ja metsästyskortin ensimmäistä kertaa metsästämään tulleelta. Metsästyksenjohtajan on myös hyvä varmistaa, että kaikilla on lainmukainen vaatetus.

Puheensorinassa kuuluu, että hirvihavaintoja on tehty useita ja ”varma” vasaporukka on tiedossa. Tänään metsälle lähtee useampi koiranohjaaja, jotka valitsevat maastot arvontajärjestyksessä. Passiin mennään kun koirat ovat löytäneet hirvet ja koiranohjaajat tehneet ilmoituksen.

Posio saa tarvittaessa tukea aikaisemmalta metsästyksenjohtajalta Tapani Tuiskulta, joka toimii seuran puheenjohtajana.

GPS lisää turvallisuutta

Metsästyksessä turvallisuus on tärkein asia. Ampumasektorit ja sallitut passipaikat tulee kaikkien tietää. Posio kertoo, että suurin osa seuran metsästäjistä on hankkinut koiratutkaohjelman. Tällöin passissa olijat näkevät koiran sekä viereisessä passissa olijat. Metsästyksenjohtajan sekä passissa olijoiden pitää tietää jokaisen henkilön sijainti, koiratutkasta huolimatta.

WhatsApp ja koiratutkan viestipalvelu tarjoavat nopeaa tiedonkulkua. Yhteydenpidon tärkeys korostuu, jos koira juoksee naapuriseuran tai valtion maille.

– Metsästämme pääasiassa yksityismailla, mutta jos koira juoksee esimerkiksi valtionmaille tai naapuriseuran alueelle, ilmoitamme siitä aina alueen metsästyksenjohtajalle, Posio kertoo.

Posio saa viestin puhelimeen: ”Vasaporukka haukussa”. Hirvien päätetään antaa rauhoittua haukulle, joten metsästäjät kokoontuvat tulille kahvittelemaan ja sopimaan passipaikoista.

Koiratutkaohjelmien avulla passissa olijat näkevät koirien liikkeet sekä viereiset passit, mikä lisää metsästyksen turvallisuutta.

Metsästyksenjohtaminen opettaa

Posion mielestä metsästyksenjohtaminen on mielenkiintoista ja tehtävässä oppii paljon itsestään, kun toimii erilaisissa tilanteissa.

– Tehtävään tulee olla itse vapaaehtoinen. Porukan tuki ja hyvä yhteishenki auttavat johtamisessa, Posio kertoo.

Hyvä johtaja on määrätietoinen ja antaa selviä ohjeita. Tämä tulee esille etenkin silloin, kun jokin asia ei onnistu tai tulee erimielisyyksiä.

– Joskus metsästyspäivän aikana on tullut esityksiä esimerkiksi lihanjakoperusteista. Täytyy kuitenkin pysyä sovituissa asioissa, eikä pidä alkaa lennosta soveltamaan, Posio tuumaa.

Johtaja huomioi jokaisen

Haukitaipaleen seurassa nuorin metsästäjä on alle 20 ja vanhin yli 80-vuotias. Posion mielestä onkin tärkeää, että porukassa on monen ikäisiä.

– Nuorille pitää antaa mahdollisuuksia ja kokemuksia, kun taas vanhemmilta metsästäjiltä on hyvä kuunnella neuvoja, Posio miettii.

Metsästyksenjohtajan on hyvä olla perillä alueensa asioista. Metsästysvuokrasopimukset, naapuriseurat, suhteet maanomistajiin ja kyläisiin sekä tieto alueen hirvikannasta ja tavoitteista ovat tärkeitä hallita.

Koira on juuri aloittanut seisontahaukun. Haukitaipaleen Erämiehet suunnittelevat passituksen kahvinkeiton lomassa.

Saaliit ja havainnot Oma riistaan

Nokipannukahvien jälkeen siirrytään passiin, ja koiranohjaaja lähtee hiipimään haukulle. Passissa olijat jännittävät pysyvätkö emä ja vasa haukulla vai siirtyvätkö ne lähemmäs omaa passia.

Metsästyksen eettisyys tulee ottaa huomioon. Vasaporukasta ammutaan aina ensin vasa ja saalista tulee kunnioittaa. Posio sanoo, etteivät he ammu vasaa ja emää samalle haukulle:

– Annetaan emälle mahdollisuus, ja onhan siinä vasassakin työtä.

Kohta kuuluu laukaus ja pian tulee viesti: ”Vasa nurin, hakekaa vetolevy ja peräkärry.”

Metsästyksenjohtajan tehtäviin kuuluu muun muassa huolehtia viralliset saalisilmoitukset. Saalisilmoitukset sekä metsästyspäivien ja havaintojen tekeminen käy helpoiten Oma riistassa. Tehtäviä voidaan jakaa varajohtajien kesken, etenkin jos varsinainen metsästyksenjohtaja ei ole aina paikalla. (Metsästyksenjohtajan tehtävät on määritelty metsästysasetuksessa 23§).

Tämän päivän tapahtumat Posio merkitsee Oma riistaan: Havaittu yksi vasa ja aikuinen naaras, sekä jo metsässä tehty vasan saalisilmoitus hyväksytään.

Toimivilla koirilla, tiiviillä yhteistyöllä ja hyvällä johtamisella saadaan saaliista.

Metsästyksenjohtajan muistilista

  • Kerro kaikille turvallisuus- ja metsästysohjeet
  • Tarkista metsästäjien ampumakoe ja metsästyskortti
  • Ole tasapuolinen: huomioi koirien käyttö ja uudet metsästäjät
  • Huolehdi Oma riistaan metsästyspäivä-, saalis- ja havaintokirjaukset
  • Jaa tarvittaessa tehtäviä varajohtajien kanssa
  • Jokainen ammuttu laukaus ilmoitetaan metsästyksenjohtajalle
  • Mahdolliset ohilaukaukset tarkistetaan huolella ja osaavan koiran kanssa