Yksinkertaisen lahtivajan periaate. Likainen puoli punaisen ruhokiskon alueella, puhdas puoli vihreällä. Eläin tulee teurastilaan (A), asetetaan nylkypukille, piirretään ja vatsapuoli nyljetään (1). Eläin nyljetään loppuun ja nostetaan samalla riippumaan (2). Elinten poisto ja ruhon viimeistely kohdassa 3, josta ruho siirtyy jäähdytettyyn ruhovarastoon (B). Puhdistuksen jälkeen ruho voidaan palauttaa teurastilaan paloittelua ja leikkausta varten. (Lähde: Laaksonen, S. 2013. Metsästäjän terveysoppi, s. 247)

Lahtivajan vaihtoehdot

Riistalihan oikeanlaiset säilytystilat takaavat laadukkaat elintarvikkeet. Riistalihan myynti on mahdollista eri tasoisten tilojen mukaisesti. Esittelemme lahtivajan, elintarvikehuoneiston ja riistankäsittelylaitoksen tasoiset tilat.

TekstiPetteri Pietarinenkuva Petteri Pietarinen
Julkaistu18.3.2020

Lahtivaja – Oma käyttö ja nylkemättömien riistaeläinten myynti

seuran omaan toimintaan

Lahtivaja on tila, jossa riista voidaan loppuunteurastaa. Lahtivajaa ei tarvitse ilmoittaa elintarvikehuoneistoksi, jos siellä käsitellyt ruhot myydään yleiseen kulutukseen nylkemättöminä tai ne tulevat metsästäjän omaan käyttöön.

Metsästysseura tai metsästäjä voi myydä nylkemätöntä riistaa (niin sanottu alkutuotannon tuote) paikalliseen vähittäismyyntiin (koko Suomi) vuodessa 10 hirveä, 30 peuraa, 50 metsäkaurista, 1000 jänistä tai kania ja 3000 lintua.

Myyntimäärien ylittyessä toiminnasta tulee tehdä elintarvikehuoneistoilmoitus.

Kalvolan metsästysseuran lahtivajan kylmiö (ilmoitettu elin­tarvikehuoneisto).

Ilmoitettu elintarvikehuoneisto – Tarkastamaton riistaliha

Mahdollistaa laajemman toiminnan

Kun lahtivajasta tehdään ilmoitettu elintarvikehuoneisto, on metsästysseuralla entistäkin paremmat mahdollisuudet riistan hyödyntämiseen. Ilmoitetusta elintarvikehuoneistosta voi myydä tarkastamattomana 10 hirveä, 30 peuraa, 50 metsäkaurista, 1000 jänistä ja 3000 lintua per ilmoittaja. Lihaa voi myydä suoraan kuluttajille tai paikalliseen vähittäismyyntiin (kauppa, ravintola, ammattikeittiö) kokonaisena ruhona tai leikattuna. Lihan lahjoittaminen rinnastetaan myyntiin, joten ilmoitetusta elintarvikehuoneistosta voi seura lahjoittaa riistalihaa paikalliseen yhteisöön, esimerkiksi kouluun.

Jos seura haluaa myydä jauhelihaa tai muita lihatuotteita (makkarat, säilykkeet, palviliha), pitää ennen lihatuotteiden valmistusta ottaa yhteyttä oman kunnan elintarvikevalvontaviranomaiseen. Ilman tätä tapauskohtaista lupaa, seura ei voi myydä lihaa jauhettuna.

Kun nykyinen lahtivaja halutaan päivittää ilmoitetuksi elintarvikehuoneistoksi, on minimivaatimukset hyvä selvittää etukäteen. Samaa koskee tietenkin uudisrakennusta. Tilassa tulee olla ainakin erillinen tila loppuunteurastamiselle ja kylmätilalle. Jäähdytetyt ruhot voidaan leikata ja pakata samassa tilassa, jossa ruhot loppuunteurastetaan, mutta tällöin pitää suorittaa tilan huolellinen pesu vaiheiden välissä.

Lahtivajassa, joka on ilmoitettu elintarvikehuoneisto, on oltava asianmukaiset työskentelyvälineet, kuten pöydät, leikkuualustat, veitset ja muut leikkuuvälineet. Lisäksi välineet on pystyttävä steriloimaan, esimerkiksi kiehuvalla vedellä. Liha voidaan myydä tuoreena tai se voidaan jäädyttää tai pakastaa.

Ilmoitettu elintarvikehuoneisto tarkastamattomalle riistalihalle on erittäin hyvä ja riittävä vaihtoehto metsästysseuralle, joka myy riistalihaa oman toimintansa turvaamiseksi. Riistalihaa ei tarvitse virallisesti tarkastaa, mikäli metsästäjä tai metsästysseura haluaa myydä sitä kuluttajille tai vähittäismyyntiin. Hyvin ja oikeaoppisesti ilmoitetussa elintarvikehuoneistossa käsitelty riistaliha on turvallinen valinta ja mahdollistaa nopean toimittamisen metsästysseuralta kuluttajalle.

Hyväksytty elintarvikehuoneisto eli laitos – Tarkastettu riistaliha

Ammattimaiseen toimintaan

Hyväksytyssä elintarvikehuoneistossa voi käsitellä ja varastoida vain tarkastettua luonnonvaraisen riistan lihaa. Tarkastamatonta riistalihaa ei laitoksessa saa käsitellä.

Ennen toiminnan aloittamista on haettava hyväksyntä elintarvikeviranomaiselta. Kaikki laitokseen tuotavat ruhot tarkastaa valtion virkaeläinlääkäri.

Hyväksyttyjä elintarvikehuoneistoja on viime vuosina rakennettu erityisesti tiheällä peura-alueella. Tämä on mahdollistanut elinkeinotoiminnan aloittamisen ja tarjonnut yhden väylän riistalihan toimittamiseen markkinoille. Tällaisen laitoksen rakentaminen on merkittävä investointi, joten se on vaihtoehto lähinnä elinkeinonharjoittajalle.

Metsästysseura voi halutessaan toimittaa ruhoja myös tänne.

LÄHDE: Hyvinvointia riistasta -hanke / Riistan lihan myynnin opas 11/2019