Rikos ja rangaistus

Hirveä moottorikelkalla – Hovioikeus ratkaisee

Julkaistu30.6.2023

Metsästäjä-lehti julkaisee ja käsittelee ”Rikos ja rangaistus” -palstalla ajankohtaisia, riistaan, metsästykseen, yhdistystoimintaan sekä aseisiin liittyviä oikeustapauksia. Tapaukset on koonnut asianajaja Panu Hiidenmies Applex asianajotoimistosta.


 

Metsästäjää syytettiin metsästysrikoksesta. Syytteen mukaan metsästäjä oli moottorikelkkaa ajaessaan havainnut hirviä, pysäyttänyt moottorikelkan keskelle tietä, ottanut moottorikelkasta aseen ja ampunut yhden hirvistä. Metsästäjä oli ampumishetkellä käynnissä olleen moottorikelkan välittömässä läheisyydessä, alle sadan metrin päässä ajoneuvosta, eikä hänellä ollut päällään huomioliivejä. 

Lisäksi metsästäjää syytettiin liikennerikkomuksesta, koska hän ajoi moottorikelkalla yleisellä tiellä ja ampuma-aserikkomuksesta, koska hän kuljetti kivääriään moottorikelkassa säännösten vastaisesti.

Mainittakoon, että ammuttu hirven vasa takavarikoitiin ja lihat myytiin huutokaupalla. 

Käräjäoikeus tuomitsee

Asian käsittelyn yhteydessä kuultiin useita todistajia, joista vain yksi oli silminnäkijä. Metsästäjä kiisti kaikki syytteet, mutta käräjäoikeus totesi hänen syyllistyneen mainittuihin tekoihin, lukuun ottamatta ampuma-aserikkomusta. Lisäksi metsästäjä menetti kiväärinsä valtiolle ja hänet määrättiin metsästyskieltoon. 

Hovioikeus hylkää syytteet 

Metsästäjä ei tyytynyt tuomioon, vaan valitti hovioikeuteen, jossa hän esitti uutta todistelua.

Hovioikeus totesi esitetyn todistelun olevan varsin ristiriitaista siltä osin, kuinka etäällä metsästäjä oli moottorikelkastaan ampumishetkellä. Metsästäjä itse kertoi olleensa arviolta noin sadan metrin päässä kelkasta lähellä todistajan autoa. Todistajan mukaan metsästäjä olisi ampunut hirven noin 5–6 metrin päässä moottorikelkasta, joka oli ollut noin parinkymmenen metrin päässä hänen autostaan. 

Hovioikeuden mukaan todistajan kertomuksen näyttöarvoa heikensi se seikka, että metsästäjä ja todistaja kuuluivat pieneen metsästysseuraan, jonka jäsenten välillä on ennen tapahtumia ollut huomattavia ristiriitoja. Lisäksi todistajan kertomus käräjä- ja hovioikeudessa oli muuttunut hänen esitutkinnassa kertomastaan. 

Syytteet hylättiin, joten Suomen valtio oli velvollinen korvaamaan metsästäjän kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.