Yli viisi asetta vaatii turvakaapin – siirtymäaika umpeutuu 30.11.2020
Sisäministeriö tiedottaa

TekstiSeppo Sivula, Sisäministeriö
Julkaistu25.11.2020

(Julkaistu ensimmäisen kerran 5.2.2020.)

Ampuma-aselain muutoksella 1.12.2015 muutettiin myös ampuma-aseiden, aseen osien ja patruunoiden säilyttämisen säännöksiä.

Uutena asiana tuli 106 §:n vaatimus turvakaappisäilytyksestä, jos säilytettävänä on yli viisi ampuma-asetta, aseen osat useampaan kuin viiden ampuma-aseen kokoamiseen tai yksikin erityisen vaarallinen ampuma-ase (määritelty ampuma-aselain 9 §:ssä).

Siirtymäsäännös on mahdollistanut sen, että henkilöt, joilla on ollut säilytettävänä yli viisi ampuma-asetta ennen lain voimaan tuloa, ovat voineet säilyttää niitä vanhojen säännösten mukaisesti. Joulukuun alusta lähtien heidänkin tulee säilyttää aseensa hyväksytyssä turvakaapissa tai säilytyspaikan poliisilaitoksen hyväksymässä säilytystilassa.

Jos viiden aseen haltija hankkii kuudennen aseensa ennen marraskuun loppua, velvoite säilyttää aseita turvakaapissa astuu heti voimaan.

Taloudessa säilytettävä asemäärä ratkaisee

Turvakaappivelvoite ei synny pelkästään henkilökohtaisten aseiden määrästä. Jos samassa taloudessa asuvilla henkilöillä on säilytettävänä yhteensä yli viisi asetta, kaikki aseet on säilytettävä turvakaapissa tai poliisilaitoksen hyväksymässä tilassa.

Hyväksytyt turvakaapit

Yli viiden aseen säilyttämiseen hyväksytyn turvakaapin tunnistaa kaapin sisältä olevasta tarrasta, josta tulee löytyä kaapin valmistamisessa noudatetut standardit.

 

Sisäministeriön asetuksen (956/2017) mukaan hyväksyttyjä standardeja ovat EN 14450 taso S1 ja EN 1143-1 taso 0.

 

Poliisihallitus on lisäksi arvioinut ruotsalaisen SSF 3492 -normin vastaavan edellä mainittujen standardien vaatimuksia ja hyväksynyt normin mukaiset kaapit yli viiden aseen säilyttämiseen.