Pimeätähtäintä ei saa käyttää metsästykseen

Teknologian kehittyessä on tarjolle tullut yhä laajempi valikoima pimeätähtäimiä, joiden yleistyminen on herättänyt kysymyksiä sallituista käyttötarkoituksista.

Teksti ja kuva Tero Kuitunen

Julkaistu11.1.2024

Metsästyslain 33 § 1 momentissa on luettelo metsästyksessä yleisesti kielletyistä pyyntivälineistä. Luettelossa on kielletty muun muassa yöammuntaa varten tarkoitetut tähtäyslaitteet, jotka elektronisesti suurentavat tai muuttavat kuvaa.

Kohta kieltää kyseisten tähtäimien käyttämisen metsästykseen ilman reunaehtoja, kaikissa tilanteissa. Tilanne ei muutu, vaikka tähtäimen elektroniset ominaisuudet olisi kytketty pois päältä ja käytettäisiin vain tähtäimessä olevaa optiikkaa.

Metsästyslainsäädännöstä vastaava maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa tulkinnan.

– Tässä tulee noudattaa varovaisuusperiaatetta eli katsoa kielletyksi oli sitten päivä tai yö. Tähän viittaavat myös Bernin sopimuksen muotoilut, josta kielto on Suomen metsästyslakiinkin aikoinaan tullut, toteaa lainsäädäntöneuvos Teemu Nikula.

Haitallisia vieraslajeja torjutaan – ei metsästetä

Pimeätähtäimet ovat sallittuja haitallisten vieraslajien, kuten supikoiran, pyynnissä. Syynä on se, ettei haitallisten vieraslajien torjunta ole lakiteknisesti metsästystä, vaan sitä säädellään laissa vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta. Sen 16 § mukaan pyynnissä ei saa käyttää metsästyslain 33 §:n 1 momentin 1–3 ja 6–14 kohdassa tarkoitettuja pyyntivälineitä ja pyyntimenetelmiä. Yötähtäimet kieltävä kohta 4 puuttuu, eli se ei koske haitallisia vieraslajeja. Kohdan 5 puuttuminen sallii puolestaan keinotekoiset valonlähteet ja kohteita valaisevat laitteet sekä peilit ja muut häikäisevät laitteet.

Valkohäntäpeura – vain poikkeusluvalla

Valkohäntäpeuran metsästyksessä ei saa käyttää yötähtäintä. Viime vuosien aikana metsästysseuroilla on kuitenkin ollut mahdollisuus hyödyntää Suomen Metsästäjäliiton saamaa poikkeuslupaa, jonka nojalla se on ollut poikkeuksellisesti mahdollista.

Tätä poikkeuslupaa on haettu vuosi kerrallaan ja se on myönnetty kolmena vuotena peräkkäin.

Villisika

Eräänä afrikkalaisen sikaruton torjunta- ja ehkäisykeinona saatamme nähdä muutoksen yötähtäimien metsästyskäytön ehdottomaan kieltoon. Villisika on eräs harvoista lajeista, joita ei mainita Suomen allekirjoittamissa kansainvälisissä sopimuksissa ja siksi villisian kohdalla yötähtäimen salliminen voi olla mahdollista.

Tässä yhteydessä on hyvä mainita, että hirvieläimet ovat sopimusten piirissä, joten niille yötähtäimiä ei tulla sallimaan ilman laajaa eurooppalaista tahtotilan muutosta.

Lisää samasta aiheesta

Nuorten toimitus

Matka aseenomistajaksi

5.9.2023
Aseturvallisuuden neljä sääntöä

Sääntö 4 – Ole varma kohteesta

30.8.2022
Aseturvallisuuden neljä sääntöä

Sääntö 1 – Kaikki aseet ovat aina ladattuja

8.3.2022