Fler än fem vapen kräver säkerhetsskåp – övergångstiden går ut 30.11 2020

Publicerad25.11.2020

Ändringen i skjutvapenlagen 1.12 2015 innebar också en ändring i bestämmelserna för förvaring av skjutvapen, vapendelar och patroner. En nyhet är kravet i 106 § på förvaring i säkerhetsskåp om det handlar om fler än fem skjutvapen, vapendelar som kan sättas ihop till fler än fem skjutvapen eller om ett (räcker med ett enda) särskilt farligt skjutvapen (enligt definitionen i 9 § i skjutvapenlagen). Övergångsbestämmelsen innebar att personer som hade fler än fem skjutvapen att förvara innan lagen trädde i kraft kunde fortsätta förvara dem enligt de gamla bestämmelserna. Men från den första december ska även dessa personer förvara sina vapen i ett godkänt säkerhetsskåp eller i ett utrymme som är godkänt av polisinrättningen.

Om en person som har fem vapen skaffar ett sjätte före utgången av november så träder skyldigheten att förvara vapnen i ett säkerhetsskåp omedelbart i kraft.

 Antalet vapen som förvaras i hushållet avgör

Skyldigheten att förvara i säkerhetsskåp hänger inte enbart på antalet vapen som ägs av en enskild person. Om medlemmarna i ett hushåll tillsammans har fler än fem vapen att förvara så ska samtliga vapen förvaras i ett säkerhetsskåp eller i ett utrymme som är godkänt av polisinrättningen.

Godkända säkerhetsskåp

 

Du kan se om ett säkerhetsskåp är godkänt för förvaring av fler än fem vapen på märkningen på insidan som anger enligt vilken standard skåpet är tillverkat.

 

Enligt inrikesministeriets förordning 956/2017 är följande standarder godkända: nivå S1 i standarden EN 14450 och nivå 0 i standarden EN 1143-1.

 

Dessutom har polisstyrelsen gjort bedömningen att den svenska normen SSF 3492 uppfyller kraven i ovannämnda standarder och har godkänt skåp enligt denna norm för förvaring av fler än fem vapen.