Sileäkarvainen kettuterrieri Lotta ahkeroi Helmi-pyyntikohteella Uudellamaalla. Poistetuiksi saatiin autiorakennusten alta kaksi supikoirapariskuntaa linnustonsuojelualueen laidoilta. Kuva: Jyri Mononen

Talvella tarvitaan luola- ja pintapyyntikoirien taitoa ja tarmoa

Supikoiran passiivinen pyynti loukuilla on talvella haastavaa. Apuun tarvitaan luola- tai pintapyyntiin erikoistuneita koiria.

Julkaistu17.12.2021

Vieraspetojen tehopyynti edellyttää kaikkien käytettävissä olevien pyyntitapojen hyödyntämistä ja yhdistämistä. Menetelmistä olennaisimpia on osaavilla petokoirilla tapahtuva aktiivinen ja säännöllinen vieraspetojen poistaminen – sekä maan päältä että maan alta. Pelkillä loukuilla pyydettäessä jäisi merkittävä osa vieraspetoyksilöistä kokonaan tavoittamatta ilman koiria.

Helmi-ohjelman arvokkailla lintuvesillä uusia vaeltavia supikoiria saapuu pyyntialueille jatkuvasti ja osa niistä osaa välttää loukut ja karttaa aukeilla sijaitsevia kyttäyspaikkoja. Työhönsä erikoistuneiden koirien ansiosta näidenkin supikoirien poisto on mahdollista.

Tehopyynnissä työ jatkuu talvellakin

Talvella supikoira liikkuu vähemmän ja menee huonosti loukkuihin. Kylmimpiäkään talvikuukausia ei saa vieraspetojen tehopyynnissä hukata. Ammattimaisten luolapyytäjien työ on tärkeä osa Helmi-vieraspetohanketta, jossa pyritään painamaan supikoirien määrä mahdollisimman olemattomiin juuri ennen kevään lisääntymiskautta.

Lotta ilmaisi supikoirien löytyneen hylätyn ladon pohjarakenteiden alta. Kuva: Jyri Mononen

Pintapyyntiin harjaantuvat kaiken rotuiset koirat

Tehopyynnissä suureen rooliin nousee pintapyytävän koiran ja metsästäjän yhteistyö. Muodostettuihin pyytäjäryhmiin onkin pyritty saamaan riittävä määrä kokeneita koirakkoja. Pintapyynnissä koira päästetään hakuun joko riistakameralla valvotulta houkuttimelta tai vapaaseen hakuun. Koira jäljittää ja pysäyttää supikoiran seisontahaukkuun pitäen sen paikoillaan, kunnes metsästäjä saapuu paikalle.

Kokenut 8-vuotias karjalankarhukoira on löytänyt ja pysäyttänyt supikoiran pintapyynnissä ja odottaa metsästäjää paikalle. Kuva: Mikko Toivola

Pintapyynnissä toimivat kaiken rotuiset koirat, kunhan ne harjaannutetaan tehtävään. Kun supikoiraa etsitään sen elinalueelta ilman ravintohoukutinta, tehokkaimpia ovat jalkavat  metsästyskoirarodut. Ne selvittävät laajankin alueen nopeasti.

Karjalankarhukoira Sara on neljävuotias narttu. Laajahakuinen ja nopea Sara etsii ja pysäyttää supikoiran innokkaasti ja tehokkaasti. Kuva: Eetu Kuisma

Joskus pintapyynnissä tulee eteen tilanne, että supikoira pääsee pakoon luolastoon. Tällöin tarvitaan luolakoiran apua, jotta supikoira saadaan saaliiksi.

Mainarin Hilma on 1,5-vuotias saksanmetsästysterrierinarttu, joka toimii pintapyynnissä ja tarvittaessa luolassa. Pääpaino sen koulutuksessa on ollut supikoiran pintapyynti.

Pyynti turvaa vesilintujen pesimämenestystä

Pelkkä supikoirien aktiivinen läsnäolo linnustoalueilla saattaa merkittävästi vähentää linnuston viihtyvyyttä. Poistamalla supikoirat lintujärvien lähialueilta loppukevääseen mennessä, pyritään tukemaan taantuneiden vesi- ja kahlaajalintujemme pesintämenestystä maan parhaimmissa pesimäympäristöissä. Samalla varmistuu myös runsaampien vesilintujen, kuten sinisorsan metsästyksen kestävyys.

Helmi-ohjelman haitallisten vieraspetojen luonnonhoidollinen pyynti on saatu käyntiin Varsinais- ja Länsi-Suomen alueella kolmen arvokkaan lintuveden ympäristössä. Uudenmaan kohteista on pyyntitoiminta käynnistetty tällä hetkellä kuuden tärkeän lintuveden ympärillä. Pyynnit ovat käynnistyneet myös Pirkanmaalla ja Hämeessä, länsirannikolla ja Kaakkois-Suomessa.