Puolustusvaliokunta vaatii lisää ampumaratoja

Julkaistu4.5.2023

Puolustusvaliokunnan helmikuun 28. päivänä antaman lausunnon (PuVL 16/2022 vp) mukaan Puolustusvoimien ratoja on Suomessa 36 ja siviiliratoja noin 670. Siviiliratojen määrä on vähentynyt merkittävästi, sillä vielä 1990-luvulla Suomessa oli arviolta 2 000–2 500 ampumarataa. Vertailun vuoksi: Ruotsissa ampumaratoja on noin 3 000. 

Suomessa ampumaratoja ylläpitävät metsästys- ja ampumaseurat, reserviläisyhdistykset ja riistanhoitoyhdistykset. Samoilla radoilla harjoittelevat sekä metsästäjät että reserviläiset.

Lausunnon mukaan Ukrainan sodan alkamisen jälkeen Puolustusvoimien harjoitustoimintaa on merkittävästi lisätty. Kertausharjoituksia, Puolustusvoimien vapaaehtoisia harjoituksia sekä vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen harjoituksia on aiempaa enemmän ja myös Nato-jäsenyys lisää harjoitustoimintaa Suomessa. 

Valiokunta korostaa ampumatojen käyttöasteen jäävän pysyvästi aiempaa merkittävästi korkeammalle tasolle ja siksi ampumaratojen määrän kasvattaminen nykytasosta on ehdottoman välttämätöntä.  

Puolustusvaliokunnan lausunnon mukaan ampumaratojen määrä tulee kasvattaa 1 000 ampumarataan ja kiirehtii hallitusohjelmaan kaikkia poikkihallinnollisia toimia, jotta siihen päästään mahdollisimman nopeasti.

Puolustusvaliokunnan lausuntoon voi tutustua eduskunnan sivuilla: www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/PuVL_16+2022.aspx