Leaderistä rahoitusta ampumaradoille

Kolumni
Janne Pitkänen, Erityisasiantuntija, Maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö
Julkaistu5.7.2024

Leader-toimintaryhmät ja ELY-keskukset ovat viime vuosina myöntäneet maaseuturahoitusta ilahduttavan moniin paikallisiin ampumaratahankkeisiin. Vuosina 2014-2022 peräti 149 rahoitettua hanketta liittyi jollakin tavalla ampumaratoihin. Hankkeiden yhteenlaskettu avustuksien määrä oli yli 4,2 miljoonaa euroa.

Avustuksia ovat saaneet monet riistanhoitoyhdistykset, ampumaratayhdistykset ja metsästysseurat. Hankkeissa on ollut tavoitteena esimerkiksi ampumaradan kunnostaminen ympäristöluvan edellyttämään kuntoon toiminnan jatkamiseksi. Rahoitusta on saanut myös ympäristöluvan mukaiset ympäristötekniset tutkimukset ja melumallinnos sekä niiden perusteella suunnitelmien laatiminen ympäristöriskin vähentämiseksi ja melun torjumiseksi.

Rahoituksella on rakennettu ampumakatoksia melun vaimentamiseksi, meluvallien korotuksia, hirviradan ampumakoppeja, pistooliradan taulukatoksia sekä huolto- ja toimistorakennuksia. Eräissä hankkeissa on rakennettu nykyajan vaatimukset täyttävä Compak Sporting -rata tai pienoishirvirata. Rahoitetuissa hankkeissa on monesti voitu myös uudistaa radan taululaitteet elektronisiksi. Hankkeissa on tuettu monenlaisia paikallisia hankkeita, aina ampumahiihtostadionin tekolumitykkijärjestelmästä ampumasimulaattoreihin ja 3D-jousiampumarataan.

Uusi rahoituskausi on käynnistynyt 2023 ja se jatkuu vuoteen 2027 asti.  Edelleen rahoitetaan ampumaratoja maaseutualueilla. Ampumaratahankkeet ovat aiemmin liittyneet liikunta- ja urheiluteemaan. Nyt niiden merkitys kasvaa myös turvallisuusteemaan liittyen.

Alueellista ja paikallista maaseudun kehittämisen rahoitusta myöntävät 15 ELY-keskusta ja 52 paikallista Leader-ryhmää. Kullekin alueelle on laadittu maaseudun kehittämissuunnitelma tai paikallinen kehittämisstrategia, joiden suuntaviivojen mukaisesti rahoitusta myönnetään.