Suomenselän metsäpeurakanta vakaa

Luonnonvarakeskuksen (Luke) arvion mukaan Suomenselän talvehtimisalueella on edelleen noin 2000 metsäpeuraa.

Kuva Jaakko Alalantela
Julkaistu20.3.2024

Arvioon liittyy jonkin verran epävarmuutta heikkojen laskentaolosuhteiden vuoksi. Kanta on pysynyt vakaana vuodesta 2021 ja on edelleen selvästi suurempi kuin vuonna 2018, jolloin talvehtivan kannan kooksi arvioitiin noin 1500 metsäpeuraa.

─ Suomenselällä metsäpeuroja tavattiin eniten Lapuan, Kauhavan ja Pedersören välisillä alueilla. Myös Lapuan ja Kuortaneen alueilla tavattiin jonkin verran peuralaumoja. Pohjoisimmat talvehtijat löydettiin Kestilästä, kun eteläisimmät peurat havaittiin Soinin ja Pylkönmäen väliltä, kertoo erikoistutkija Antti Paasivaara Lukesta.

Vasojen osuus Suomenselän peurakannasta oli noin 15 prosenttia. Osuus on hiukan suurempi kuin vuosina 2022 ja 2021.

Kainuussa laskenta jouduttiin keskeyttämään

─ Kainuussa metsäpeurojen laskenta keskeytettiin, koska metsäpeurat olivat jatkuvassa liikkeessä ja hajaantuneet laajoille alueille, joista ei ollut esikartoitustietoa. Myös vähäinen pannoitettujen peurojen määrä vaikeutti laskentaa. Tulevia laskentoja varten niiden määrää tulisi lisätä, Paasivaara pohtii.

Kainuussa metsäpeuroja tavattiin Ristijärven kuntakeskuksen ja Hiidenportin väliseltä alueelta. Vasojen osuus kaikista havaituista metsäpeuroista oli noin 10 %. Osuus on jonkin verran aivan viime vuosia heikompi, vaikka syksyn laumarakennelaskennoissa vasatuotto oli hyvällä tasolla. Kainuussa tavattiin epätavallisen paljon kuolleita metsäpeuroja.

Luken metsäpeurojen lentolaskennat tehtiin Suomenselällä 19.2 – 2.3.2024 ja Kainuussa 6.3. – 10.3.2024. Laskentaolosuhteet eivät olleet parhaat mahdolliset kummallakaan alueella, sillä suojasään, vesisateen, sumun ja pakkasten vaihtelu teki laskennasta haastavan. Lisäksi peurat olivat hajallaan pieninä laumoina usein peitteisissä maastoissa. Osa peuroista oli myös liikkeessä laskennan aikana, joten hyvästä esikartoituksesta huolimatta joitain laumoja jäi todennäköisesti havaitsematta.