Metsäpeurakannan hoitosuunnitelma on julkaistu

Metsäpeurakannan hoitosuunnitelman päätavoitteina ovat metsäpeurakannan säilyminen ja vahvistuminen sekä Suomenselän ja Kainuun osakantojen yhdistyminen.

Kuva Juha Sahlgren
Julkaistu2.10.2023

Metsäpeurakannan hoitosuunnitelmaan kirjatuilla toimenpiteillä halutaan varmistaa metsäpeuralle tärkeiden elinympäristöjen riittävyys ja laadukkuus. Myös monilajinen kannanhoito on mukana hoitosuunnitelmassa aiempaa enemmän. Hoitosuunnitelma tuo esille tämän hetken uhkia ja haasteita metsäpeurakannan elinvoimaisuudelle.

Suurimmiksi haasteiksi on tunnistettu maankäytön muutokset tuulivoimarakentamisen muodossa sekä suurpetokantojen kasvu ja levinneisyysalueen laajentuminen. Myös metsäpeuran leviäminen Oulujoen pohjoispuolelle poronhoitoalueen tuntumaan tulee vaatimaan nopeita toimia perimän suojelemiseksi.

Metsäpeurakannan hoitosuunnitelman on tehnyt Suomen riistakeskus osana MetsäpeuraLIFE-hanketta vuosina 2020–2022. Hoitosuunnitelma on päivitys ensimmäisestä, vuonna 2007 julkaistusta suunnitelmasta. Suunnitelma koostuu erillisestä toimenpideosiosta ja sitä taustoittavasta osiosta. Hoitosuunnitelmassa on otettu huomioon uusin tutkimustieto, viimeisin metsäpeurakannan kehitys ja tähän mennessä toteutuneet kannanhoitotoimenpiteet.

Tutustu tästä metsäpeurakannan hoitosuunnitelmaan (julkaisut.valtioneuvosto.fi) ja kannanhoidon taustaan (mmm.fi)