Poliisin aselupamaksuihin korotuksia

Asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta (1191/2021) tuli voimaan 1.1.2022.  Sen seurauksena aselupien hinnat nousevat.

TekstiJohanna Kari, sisäministeriö
Julkaistu4.1.2022

Aseluvan uusi hinta on 105 euroa. Saman lupatyypin samalla kertaa hankittu lisälupa maksaa nyt 48 euroa ja rinnakkaislupa 40 euroa. Euroopan ampuma-asepassin hinta on 76 euroa. Muut lupatyypit löytyvät oheisesta linkistä.

Muutoksen taustalla kustannusvastaavuus

Maksuperustelain mukaan luvista perittävien maksujen tulisi vastata lupien myöntämisestä aiheutuneita kustannuksia. Edellisistä vuosista poiketen vuonna 2022 Poliisihallitus on tehnyt kustannusvastaavuuslaskelmat luparyhmittäin. Taustalla ovat Valtiontalouden tarkastusviraston sekä poliisihallinnon sisäisen tarkastuksen tekemät suositukset. Hinnoittelun perusteita ei ole muutettu. Lupien kustannusvastaavuus määritellään nyt erikseen ryhmittäin matkustusasiakirjoihin, turva-alan lupiin, aseasioihin sekä muihin lupiin.

Matkustusasiakirjoja lukuun ottamatta tuotot eivät kata kustannuksia. Esimerkiksi aselupien kustannusvastaavuus on vain 49 prosenttia. Alijäämäisyyden vuoksi paikallispoliisin aselupamaksut nousevat 13–17 prosenttia ja Poliisihallituksen aselupamaksut 6 –9 prosenttia.

Asetietojärjestelmä tulossa

Ampuma-aseasioissa suurimmat kustannukset (86 %) muodostuvat henkilöstökustannuksista. ASKEL-hankkeessa kehitettävän uuden asetietojärjestelmän käyttöönotto ja sähköisen asioinnin mahdollistavien lainkohtien voimaantulo on kirjattu ampuma-aselain siirtymäsäännöksiin. Hankkeen on arvioitu valmistuvan 1.3.2024, jolloin toimintoja on mahdollisuus tehostaa ja ottaa sähköinen asiointi myös aseasioissa käyttöön.

Ennen uuden asetietojärjestelmän käyttöönottoa aselupaprosessi edellyttää henkilökohtaista käyntiä vähintään luvan vireillepanon ja hankitun ampuma-aseen esittämisen yhteydessä. Määrätyissä tapauksissa luvan saamisen edellytyksenä on myös luvanhakijan erillinen haastattelu hakijan soveltuvuuden varmistamiseksi.

Sisäministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta (1191/2021) FINLEX ®