En norsk bild på mårdhunden i Neiden.

Vi jagar mårdhundsobservationer i norr

Det nordiska mårdhundsprojektet går ut på att hålla mårdhundarna i Lappland på ett minimum och hindra dem från att sprida sig till Sverige och Norge. Den utglesade mårdhundsstammen kräver skärpt uppmärksamhet – observerandet och jakten får aldrig slappna av!

Text Sami Tossavainen Bild Erik Lund, SNO, Norge

Publicerad5.9.2023

I Lappland har mårdhundsavskjutningen minskat sedan 2010, det vill säga sedan det nordiska samarbetet inleddes. Tack vare de frivilliga jägarna har den effektiverade jakten gett resultat. På den svenska sidan uppger man att de invandrade mårdhundarna är färre nu än på 2010-talet.

Tyngdpunkten för mårdhundsavskjutningen i Lappland ligger i de sydvästra kommunerna samt i Rovaniemi och Ranua. Mårdhunden har alltså förökningspotential också i norr. 2021 fälldes ett tjugotal mårdhundar i Kemijärvi, vilket tyder på att arten har lyckats föröka sig. Därför måste jakten och uppföljningen vara fortlöpande.

I Övre Lappland har det under de senaste åren varit väldigt glest mellan mårdhundsobservationerna. Till vår överraskning fälldes i november i fjol en mårdhund i Neiden i Norge, drygt tio km från gränsen till Finland. Det var en vuxen hane som blev skjuten vid en åtel för räv. Jägarna misstänkte att den hade en partner, men någon hona påträffades inte.

Eftersom avskjutningen har minskat i Lappland så har det nordiska mårdhundsprojektet ökat samarbetet och utbildningsverksamheten söder om Lappland. Området för effektiverad jakt blir alltså större.

Alla observationer behövs – i terrängen, vid vägkanter och i de sociala medierna

Jägarna får in observationer av mårdhundar vid åtlar och i fällor medan somliga blir ställda av en hund. I synnerhet i området med glest mårdhundsbestånd behöver jägarna inte vara rädda för att det ska bli svårare att jaga med hund för att man skjuter mårdhunden vid skallet. Problemen förvärras om vi låter mårdhundarna föröka sig.

Jägarna har noterat att de GPS-försedda individerna inte har svårigheter med att hitta till platser där en älg har tagits ur. Det är därför en god idé att beta viltkamerorna med älginälvor – men börja med att be markägaren om tillstånd.

Observationer av mårdhundar görs ofta vid vägkanten. På sommaren och förhösten upplyser överkörda ungar oss om att det kan finnas fler mårdhundar i trakten. Det är skäl att vidarebefordra observationerna. Till de mera speciella observationerna hör en bild av en mårdhund tagen av en väderkamera i Enontekis.

Även i de sociala medierna gäller det att vara skärpt. I byagrupper på nätet kan det finnas bilder som visar en mårdhund på stugbacken eller mårdhundskacka på en stig. Snabb informationsförmedling till jägarna är avgörande för jakten så mårdhundarna blir avlivade innan de hinner få ungar.

DELTA I UTLOTTNINGEN:

Knäpp en rykande färsk mårdhundsbild i norra Finland!

Viltkamerabilden ska vara tagen i september-december i Lappland eller i jaktvårdsföreningarna Kuusamo, Taivalkoski, Pudasjärvi eller Ijo. Skicka in den till regionkontoret i Lappland (lappi@riista.fi). Bland de inskickade bilderna lottar vi ut ett pris värt ungefär 50 euro. Dessutom belönar vi den nordligaste mårdhundsbilden som har tagits under kampanjtiden.

Den effektiverade viltkamerabevakningen och utlottningen pågår från 1.9 till 31.12 2023. Vi kontaktar vinnarna personligen.

Syftet med bildinsamlingen är att inhämta mera information om förekomsten av mårdhund i norra Finland.