Vargattacker på hundar

Under 2020 ersattes vargattacker mot hundar med cirka 200 000 euro. Ersättningsbeloppen bygger på attackerna som är införda i viltskaderegistret där en hund blev skadad eller dödad.

bild Getty Images

Publicerad15.1.2021

Under det senaste decenniet har i genomsnitt 45 vargattacker ersatts per år. I genomsnitt har 35 hundar dött och i 10 fall har veterinärkostnaderna ersatts. Beträffande vargskadorna på husdjur bildar hundarna sett till ersättningsvärdet den största skadekategorin. Det är bara vargattackerna på renar som ersätts med högre belopp än hundarna.

Ersättningarna består till största delen av de dödade hundarnas ersättningvärde. Den genomsnittliga ersättningen för en dödad hund ligger på cirka 3 500 euro. Beloppet påverkas av hundens meriter, som bruks- och utställningschampion. För en synnerligen framgångsrik hund kan ersättningen överstiga 10 000 euro. Minimiersättningen ligger på 800 euro. Ersättningsvärdet bygger på jord- och skogsbruksministeriets förordning om de verkliga värden som tillämpas vid ersättning för skador på djur.

För skador som en varg har vållat en hund kan också veterinärutgifterna ersättas. Ersättningarna underskrider oftast 500 euro och ligger således klart under ersättningsbeloppen för dödade hundar.

Attackerna fördelar sig ojämnt

Under 2020 låg tyngdpunkten för vargattackerna i Norra Karelen, Kajanaland och södra Norra Österbotten. I exempelvis sydvästra Finland finns flera vargrevir, men där har bara enstaka attacker inträffat. Likaså inträffar det sällan attacker i renskötselområdet.

I början av 00-talet fördelade sig attackerna på hundar nästan jämnt mellan attacker i skog och hemma ute på gården. Under de senaste åren har antalet hundar som blivit dödade hemma vid huset minskat till ungefär en fjärdedel av attackerna.

När en attack har inträffat

Om du misstänker att det är en varg som har skadat eller dödat din hund ska du omedelbart kontakta landsbygdsnäringsmyndigheten i kommunen som gör en besiktning på platsen där angreppet skedde. En representant för jaktvårdsföreningen har rätt att delta i besiktningen i terrängen. I egenskap av expert kan han eller hon ge sin syn på angriparen.

Uppgifterna för 2020 bygger på attackerna som har bokförts i viltskaderegistret fram till 31.12 2020.

Projektet Varg LIFE utvecklar praktiska skyddsmetoder som förebygger vargangrepp. Mera information om hur utvecklingsarbetet framskrider kommer senare.