Susien aiheuttamat koiravahingot

Suden aiheuttamia koiravahinkoja korvattiin vuonna 2020 noin 200 000 euron arvosta. Korvaussummat koostuvat riistavahinkorekisteriin kirjatuista tapauksista, joissa koira on kuollut tai vahingoittunut.

Kuva Getty Images

Julkaistu15.1.2021

Viimeisen vuosikymmenen aikana susien aiheuttamia koiravahinkoja on korvattu keskimäärin 45 kertaa vuodessa. Keskimäärin 35 tapauksessa koira on kuollut ja 10 tapauksessa on korvattu eläinlääkärikuluja. Susien aiheuttamista kotieläinvahingoista koirat ovat korvausarvoltaan suurin vahinkoluokka. Vain suden aiheuttamia porovahinkoja korvataan koiravahinkoja enemmän.

Korvaukset koostuvat pääosin kuolleen koiran korvausarvosta. Keskimääräinen korvaus kuolleesta koirasta on noin 3 500 euroa. Korvattavaan arvoon vaikuttavat koiran saavuttamat meriitit, kuten käyttö- ja muotovalion arvot. Erittäin menestyneellä yksilöllä korvaussumma voi nousta yli 10 000 euroon. Vähimmäiskorvaus on 800 euroa. Korvausarvo perustuu maa- ja metsätalousministeriön asetukseen eläinvahinkojen korvaamisessa käytettävistä käyvistä arvoista.

Suden aiheuttamasta koiravahingosta voidaan korvata myös eläinlääkärikuluja. Korvaukset ovat pääosin alle 500 euroa, ja siten selvästi kuolleiden koirien korvausarvoja pienemmät.

Vahingot jakaantuvat epätasaisesti

Susivahingot painottuivat vuonna 2020 Pohjois-Karjalaan, Kainuuseen ja eteläisen Pohjois-Pohjanmaan alueelle. Esimerkiksi Lounais-Suomessa on useita susireviirejä, mutta alueella on tapahtunut vain yksittäisiä koiravahinkoja. Myös poronhoitoalueella vahinkoja tapahtuu harvoin.

Koiravahingot jakaantuivat 2000-luvun alussa metsässä ja pihassa tapahtuneiden vahinkojen välillä lähes puoliksi. Viime vuosina pihasta tapettujen koirien määrä on vähentynyt käsittämään noin neljänneksen vahingoista.

Vahingon sattuessa

Jos epäilet suden vahingoittaneen koiraasi tai tappaneen sen, ota viipymättä yhteyttä kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiseen, joka järjestää tapahtumapaikalla maastotarkastuksen. Maastotarkastukseen on oikeutettu osallistumaan myös riistanhoitoyhdistyksen edustaja, joka voi antaa asiantuntijana näkemyksen vahingon aiheuttajasta.

Tiedot vuodelta 2020 perustuvat 31.12.2020 mennessä kirjattuihin riistavahinkorekisterin tapahtumiin.

SusiLIFE-hanke kehittää toimivia suojausmenetelmiä koiravahinkojen ennaltaehkäisyyn. Kehitystyön etenemisestä tiedotetaan myöhemmin.