Tjänsten Oma riista 10 år
Ett digitalt språng för viltinformationen

Finlands viltcentrals mest uppskattade tjänst Oma riista har fyllt tio år. Trots sin mogna ålder är tjänsten idag vassare än någonsin och utvecklingsarbetet fortsätter.

Text Ville Hokkanen Bild Reetta Hokkanen

Publicerad3.5.2024

Tjänstens första funktion togs i bruk i maj 2014 och i ledaren i denna tidning beskrevs händelsen så här: ”Det är vår avsikt att stegvis utveckla den här elektroniska kanalen för hantering av ärenden så att den enskilda jägaren där kan sköta samtliga sina ärenden hos viltförvaltningen och viltforskningen.”

Målsättningen som visionerades 2014 har förädlats till en fullfjädrad kanal för ärenden både på nätet och som mobilapp (Android och iOS). Där kan jägaren enkelt sköta lagstadgade fällningsanmälningar, ansöka om licens och kolla jaktområdet. Jaktkortet och skjutprovsintyget har du alltid med dig i mobilappen. Du kan också anteckna fällningar och observationer, och på så vis samla in värdefulla viltdata för forskningen. I tjänsten finner du dessutom jakttiderna och klockslagen för solens uppgång och nedgång. Mobilappen visar också jaktområdet och positionen för dig själv och passet. På nätet kan du sedan redigera den här informationen. Jaktledaren kan införa sina obligatoriska anteckningar direkt efter avslutad jaktdag, på plats i terrängen.

Jägarnas behov är prio ett

Ända sedan starten har utvecklandet av tjänsten Oma riista haft en topp-prioritering, nämligen att tjänsten ska skapa ett värde för användarna. När kunden-jägaren använder tjänsten så får också förvaltningen och forskningen sin beskärda del.

I dagsläget är det drygt 240 000 personer som använder tjänsten Oma riista, vilket utgör cirka 80 procent av dem som har betalat jaktvårdsavgiften.

Den positiva responsen som vi har fått från användarna visar att tjänsten är en framgång. Enligt den senaste enkäten, som gjordes i höstas, är Oma riista viltcentralens viktigaste tjänst och den får vitsordet drygt 4 på skalan ett till fem.

Tjänsten Oma riista har inneburit en väldig förändring. Insamlingen av viltdata har förenhetligats och har fått enhetliga geodata. Tack vare tjänsten har vi fått ett smidigt samarbete mellan jägarna, viltförvaltningen och forskningen.

Älgobservationerna som jägarna antecknar i Oma riista förädlas av forskningen till en rapport. Informationen som jägarna samlar in i terrängen returneras inom ett dygn till jägarna i form av en rapport för styrningen av jakten. Tack vare den smidiga informationsöverföringen kan viltforskningen förutspå älgstammens storlek och struktur så gott som i realtid under pågående jakt. Det här är enastående med globala mått mätt.

Ett smidigt utvecklingsarbete

Utvecklandet av tjänsten Oma riista rullar på med smidiga metoder och ett litet men effektivt team. Som samarbetspartner har företaget Vincit Abp fungerat under alla dessa år. Om utvecklandets smidighet berättar bland annat det, att när en kund kontaktar Oma riistas kundrådgivning, så kan det gå så fort som på under timmen att lösa problemet och införa lösningen i produktionen. Om kvaliteten på utvecklingsarbetet berättar igen det, att det under tjänstens tio år långa bana inte har förekommit mera avbrott än sammanlagt ungefär två timmar.

De tekniska och ekonomiska satsningarna syftar också till att effektivera verksamheten. Ett synligt exempel på att vi har lyckats är att handläggningen av licenserna går fortare. Vid årsskiftet, när en ändring i förordningen om avgifter infördes, blev handläggningsavgifterna för flera licenser billigare; somliga med så mycket som tiotals euro. Det här utgör ett exempel på den ekonomiska nytta som Oma riista skapar för kunderna.

Jaktvårdsföreningarnas arbete har förenklats

Oma riista har också inneburit en digitalisering av tjänsterna hos viltcentralens främsta samarbetspartner, jaktvårdsföreningarna. För nästan samtliga lagstadgade uppgifter som åligger jv-föreningarna har vi utvecklat verktyg som underlättar vardagen för jägarna. Att uppgifterna för skjutproven numera finns i appen utgör ett gott exempel på detta.

Samhälleligt sett utgör storviltsassistansens (SRVA) rapportering det viktigaste verktyget som jaktvårdsföreningarna använder. De frivilliga SRVA-jägarna rapporterar uppdragen som de sköter i Oma riista, på plats i terrängen. Informationen skapar samtidigt också officiell viltolycksfallsstatisktik.

 


 

 

Vilka nya funktioner skulle du vilja se i Oma riista? Berätta i kommentarsfältet!

Subscribe
Notify of
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Katso kaikki kommentit

Antalet användare

  • 5/2014  0
  • 8/2017  100 000
  • 12/2020  200 000
  • 2/2024  240 000