Var älgen tillräckligt gammal för att fällas? Titta på tänderna så får du svaret. Den här var cirka 7½ år.

Tänderna visar älgens ålder

Hur väl en älgs ålder kunde identifieras innan skottet, kan kontrolleras utgående från antalet tänder, tändernas utseende och underkäkens längd.

text och bilder Mikael Wikström

Publicerad12.3.2021

När älgarna föds har de så kallade mjölktänder. Med stigande ålder spricker även permanenta tänder fram och mjölktänderna faller bort. Genom att titta på tandväxlingen kan man placera fällda älgar i åldersgrupperna ½ år, 1½ år och ≥2½ år med mycket stor säkerhet oberoende av område.

En normal kalv (½ år) har under jaktsäsongen fyra kindtänder i underkäkens ena halva, varav den tredje framifrån (P3) är tredelad. Hos väl utvecklade kalvar kan även den femte kindtanden (M2) börja synas. De tre första tänderna framifrån sett (P1 – P3) är mjölktänder, medan den sista är permanent.

En fjolårig älg (1½ år) har vanligtvis sex permanenta kindtänder i underkäkens ena halva. De tre första (P1 – P3) är ofta ljusare än de övriga tänderna i och med att de nyligen bytts från mjölktänder till permanenta. Men en svagt utvecklad 1½ -åring kan ännu ha en eller två mjölktänder kvar, vilket då ses i att den tredje tanden framifrån (P3) är tredelad.

En älg som är 2½ år eller äldre har sex permanenta kindtänder som alla är fullt utvuxna. De är mörka till färgen och uppvisar olika grader av slitage.

Ett säkert sätt att kontrollera om en älg är 1½ år eller ≥2½ år är att försiktigt lösgöra den yttersta framtanden (I4) och undersöka tandrotens öppning. Om öppningen är så stor att en tändsticka ryms in, är det fråga om en 1½ -årig älg. Om öppningen är så liten att endast en knappnål ryms in, är älgen 2½ år eller äldre.

 

Underkäkens längd

I takt med att en älg växer, växer även längden på älgens underkäke. Underkäkens längd går därför att använda om man är osäker ifall en fälld älg är en kalv (½ år) eller en fjolåring (1½ år). På motsvarande vis kan även luckan mellan den yttersta framtanden (I4) och den första kindtanden (P1) användas.

Om underkäken är kortare än 36 centimeter är älgen en kalv. Ett lika säkert tecken på att älgen är en kalv, är om luckan mellan framtänder och kindtänder är under 13 centimeter lång.

Om underkäken är längre än 38 centimeter är älgen en fjolårig älg eller äldre. Ifall underkäken är 36 – 38 centimeter lång är älgen vanligen en svagt utvecklad fjolåring (en kalv som fötts sent eller en kalv som blivit moderlös). Om luckan mellan framtänderna och kindtänderna är över 13 centimeter lång är älgen 1½ år eller äldre.

Årsringar

Det noggrannaste sättet att kontrollera åldern på en älg som är ≥ 2½ år gammal är att avlägsna den ena av de mittersta framtänderna (I1), skiva tanden, färga den och räkna årsringarna som framträder i mikroskop. I takt med att en älg blir äldre, bildas en mörk och tunn ring i tanden varje vinter. Under varje sommar bildas en ljus och bred ring. Genom att räkna de ljusa ringarna och lägga till ett halvt år fås älgens ålder. Även den första permanenta kindtanden (M1) är lämplig att använda vid räkning av årsringar.

Om framtänderna har slitits så att tandeggen har fått en brun rand, är älgens ålder oftast cirka 5½ år eller äldre. Om ingen brun rand ses på tandeggen, är åldern oftast 4½ år eller lägre.

Information om beståndets åldersstruktur

Dels kan jägarna få information om beståndets åldersstruktur ifall tillräckligt stor del av de fällda djuren årligen åldersbestäms med hjälp av tänderna.

En allmän målsättning i många älgförvaltningsområden är att fälla ett förhållandevis stort antal kalvar, många fjolåriga älgar samt fullvuxna älgar (≥ 6½ år), samtidigt som man strävar efter att spara älgar i åldern 2½ – 5½ år. Det här görs för att tillräckligt många älgar ska ha möjlighet att uppnå fullvuxen ålder innan de fälls. För att uppnå detta tillämpas hornbegränsningar för tjurarna och bland korna fälls inte sådana som åtföljs av kalv eller vars kalv nyss fällts.