Oliko hirvi tarpeeksi vanha kaadettavaksi? Vastaus saadaan tutkimalla hampaita. Tämä yksilö oli noin 7½-vuotias.

Hampaat kertovat hirven iästä

Ennen laukausta tehty hirven iänmääritys voidaan tarkistaa tutkimalla hampaiden lukumäärää ja ulkonäköä sekä alaleuan pituutta.

Teksti ja kuva Mikael Wikström

Julkaistu12.3.2021

Hirvenvasalla on syntyessään maitohampaita. Iän myötä puhkeaa pysyviä hampaita ja maitohampaat putoavat pois. Kaadetut hirvet voidaan suurella varmuudella, alueesta riippumatta, jaotella seuraaviin ikäryhmiin hampaiden vaihtumisen mukaan: ½-vuotiaat, 1½-vuotiaat ja vähintään 2½-vuotiaat.

Normaalisti kehittyneellä vasalla (½-v.) on metsästysaikaan alaleuassa molemmilla puolilla neljä poskihammasta, joista edestä päin laskettuna kolmas (P3) on kolmiosainen. Hyvin kehittyneillä vasoilla voi erottua myös viides poskihammas (M2). Kolme ensimmäistä hammasta edestä päin laskettuna (P1–P3) ovat maitohampaita, kun taas viimeinen on pysyvä hammas.

Ylivuotisella (1½-v.) hirvellä on yleensä alaleuassa molemmin puolin kuusi pysyvää poskihammasta. Kolme ensimmäistä hammasta (P1–P3) ovat usein muita vaaleampia, sillä ne ovat vastikään vaihtuneet maitohampaista pysyviksi. Heikosti kehittyneellä 1½-vuotiaalla voi olla vielä 1–2 maitohammasta jäljellä, mikä näkyy siinä, että edestäpäin laskettuna kolmas hammas (P3) on kolmiosainen.

2½-vuotiaalla tai sitä vanhemmalla hirvellä on kuusi pysyvää, täysin esiin kasvanutta poskihammasta. Ne ovat väriltään tummia ja niissä on eriasteista kulumaa.

Varma tapa tarkistaa, onko hirvi 1½- vai vähintään 2½-vuotias, on varovasti irrottaa laitimmainen etuhammas (I4) ja tutkia hammasjuuren aukkoa. Jos juuri on niin avoin, että sinne mahtuu tulitikku, kyseessä on 1½-vuotias hirvi. Jos juuren aukko on vain nuppineulan mentävä, hirvi on 2½-vuotias tai vanhempi.

Alaleuan pituus

Hirven kasvaessa myös sen alaleuan pituus kasvaa. Näin ollen alaleuan pituus voi auttaa määrittämään, onko kaadettu hirvi vasa (½ vuotta) vai ylivuotinen (1½ vuotta). Määrityksen apuna voi käyttää myös laitimmaisen etuhampaan (I4) ja ensimmäisen poskihampaan (P1) välistä etäisyyttä.

Jos hirven alaleuka on alle 36 cm pitkä, kyseessä on vasa. Myös alle 13 cm:n väli etu- ja poskihampaiden välillä on yhtä lailla varma osoitus siitä, että kaadettu eläin on vasa.

Jos alaleuka on yli 38 cm pitkä, kyseessä on ylivuotinen tai sitä vanhempi hirvi. Jos alaleuka on 36–38 cm pitkä, hirvi on yleensä heikosti kehittynyt ylivuotinen eläin eli myöhään syntynyt tai emättä jäänyt vasa. Jos etu- ja poskihampaiden välinen etäisyys on yli 13 cm pitkä, kyseessä on 1½-vuotias tai tätä vanhempi hirvi.

Vuosirenkaat

Tarkin tapa määrittää vähintään 2½-vuotiaan hirven ikä on irrottaa, halkaista ja värjätä toinen keskimmäisistä etuhampaista (I1). Näin paljastuvat vuosirenkaat lasketaan mikroskoopin alla. Hirven vanhetessa jokainen eletty talvi jättää sen hampaaseen tumman, ohuen renkaan. Kesät puolestaan jättävät hampaaseen vaalean, leveän renkaan. Ikä saadaan laskemalla vaaleat renkaat ja lisäämällä lukuun puoli vuotta. Vuosirenkaat voidaan laskea myös ensimmäisestä pysyvästä poskihampaasta (M1).

Jos etuhampaiden reunoissa erottuu ruskea rantu, hirvi on yleensä 5½-vuotias tai vanhempi. Jos reunoissa ei erotu ruskeaa rantua, hirvi on yleensä enintään 4½-vuotias.

Tietoa kannan ikärakenteesta

Mikäli tarpeeksi monen kaadetun hirven ikä määritetään hampaiden perusteella vuosittain, saadaan tietoa kannan ikärakenteesta.

Monen hirvitalousalueen tavoitteena on kaataa suhteellisen suuri määrä vasoja, ylivuotisia sekä täysikasvuisia (≥ 6½ vuotta) hirviä ja säästää 2½–5½-vuotiaat hirvet. Näin varmistetaan, että tarpeeksi moni hirvi ehtii kasvaa täysikasvuiseksi. Tästä syystä hirvisonneihin sovelletaan sarvirajoituksia, eikä hirvilehmistä kaadeta vasallisia naaraita tai sellaisia, joiden vasa on juuri kaadettu.