Fågelhonan låtsas vara skadad och på det viset locka bort en ovälkommen besökare från boet.

Skydda skogshönsens bon med tvål

Månadsskiftet maj-juni är en utmärkt tid för att skydda skogshönsens bon.

Text Kalle Koskinen Bilder Petteri Ristonmaa

Publicerad5.5.2023

Skogshönsen häckar på marken och lägger i maj 6 till 10 ägg. Om häckningen lyckas så kläcks ungarna under den andra och tredje veckan i juni. Både tjäderhönan och orrhönan har en utmärkt skyddande färg, men rovdjuren har skarpt väderkorn och kan hitta boet och sluka äggen.

De små markrovdjuren, i synnerhet de två skadliga främlingarna mink och mårdhund, men även våra två inhemska arter räven och mården, utgör ett hot mot hönsens häckning. Även kråkfåglarna är effektiva boplundrare. Mot hotet uppifrån har vi ännu inte kommit på något fungerande sätt att skydda bona.

Det är ganska lätt och enkelt att skydda ett bo, men att hitta boet brukar vara det knepigaste. Skogshönsen kan bygga sitt bo i varierande miljöer, från kalhyggen till mogen skog. Ofta blir boet upptäckt av en slump i samband med skogsarbeten eller när man strövar i skogen av andra skäl.

Det händer att boet ligger alldeles intill en skogsbilväg. Då kan det vara på sin plats med en skylt vid vägkanten som upplyser om boet så fritidsfolket begriper att hålla hunden kopplad. Men placera inte skylten strax intill boet så hönsmamman slipper besökare.

Boet ligger ofta inbäddat i växtligheten och är därför svårt att upptäcka.

Kniv och generöst med tvål

Det räcker med kniv och kraftigt doftande tvål för att skydda ett bo. Tvålens uppgift är dels att avskräcka rovdjuren och dels att dölja doften av den ruvande hönan. Om rovdjuret upptäcker boet räcker tvåldoften inte till som avskräckning. Det gäller alltså att inte snåla med tvålen!

Inled operationen med att markera boet och gör det så tydligt att du ser märket medan du sprider tvålen i en cirkel med tjugo meters radie. Häng upp märket i exempelvis ett träd bredvid boet, och tillräckligt högt. Det kan bestå av exempelvis mossa eller fiberband. När tvålspridningen är klar är det bäst att ta bort märket så inte kråkfåglarna får syn på det.

När märket är uppsatt börjar du tälja rejäla flingor av tvålen och sprider dem kring boet i en ring på cirka tjugo meters avstånd från boet. Snåla inte utan låt hela tvålen gå åt för varje bo.

Flagglina enbart för skogsmaskiner

Tidigare rekommenderades också flagglina som skyddsmetod för fågelbon, men numera rekommenderas linan enbart för platser där det ska göras maskinellt arbete, som markberedning. Flagglinans uppgift är då att förhindra att boet blir krossat av någon maskin. En flagglina väcker lätt kråkfåglarnas uppmärksamhet och ökar risken för boet att bli upptäckt.

För en flagglina behöver du snöre och stumpar av fiberband. Dra linan i knähöjd och i en cirkel runt boet på tjugo meters avstånd, och knyt fiberbandsstumparna med ett par meters mellanrum. Efter häckningen ska flagglinan förstås tas ner.

Så här skyddar du ett skogshönsbo

  • Markera boet genom att sätta upp ett synligt märke invid, exempelvis en näve mossa i ett träd.
  • Tälj tvålflingor runt boet i en cirkel med 20 meters radie.
  • På platser där någon maskin kommer att arbeta under häckningen: Dra en flagglina i knähöjd i en cirkel runt boet på tjugo meters avstånd och knyt fiberbandsstumpar med ett par meters mellanrum. Plocka bort linan efter häckningen.